Άδεια διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών.

pointer2Με την αριθμ. 137059/2827/9-10-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ, εγκρίθηκε η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στις παρακάτω ημερομηνίες και τοποθεσίες :

Α. Στις 10, 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2013, για τον ΄Ομιλο Κυνοφίλων Αγγλικών Δεικτών Ελλάδος στις ζώνες εκγύμνασης : 1) Ωραιοκάστρου, Μελισσοχωρίου, Λητής, Λαγυνών, Φιλύρου και Ευκαρπίας, 2) Ν. Φιλαδελφείας, Ξηροχωρίου, Ν. Μεσημβρίας, Αγχιάλου, Γαλλικού Ποταμού, 3) Ν. Φιλαδελφείας, Πετρωτού και 4) Μονολόφου, Καρδίας Επανωμής και Μεσημερίου, όλων αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και 5) Σουλίου και Αγίου Πνεύματος, αρμοδιότητας του Δασαρχείου ΣερρώνΤο θήραμα είναι η πεδινή Πέρδικα.

Επίσης για τον ίδιο όμιλο και στις ίδιες ημερομηνίες, σε ελεύθερους κυνηγότοπους (χωρίς να επιτραπεί η απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας) των περιοχών Λιβερών, Σιδερά και Δρεπάνου, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κοζάνης και της περιοχής `Αργους Ορεστικού Καστοριάς, αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καστοριάς (χωρίς να επιτραπεί η απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας).

Επί πλέον για τον ίδιο Όμιλο, στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου 2013, στη ζώνη εκγύμνασης Βάριανης με θήραμα μπεκάτσα και σε ελεύθερους κυνηγότοπους (χωρίς να επιτραπεί η απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας) των περιοχών Καστελιών, Πενταγιών και Πούλιανης, όλων αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Φωκίδας.

Β. 1) Στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 και την 8η και την 9η Νοεμβρίου 2013, για τον Όμιλο Γερμανικού Κοντότριχου Δείκτη Ελλάδος στη ζώνη εκγύμνασης σκύλων των περιοχών Ν. Φιλαδελφείας, Ξηροχωρίου, Ν.Μεσημβρίας, Αγχιάλου, Γαλλικού Ποταμού, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Τα θηράματα είναι η πεδινή Πέρδικα και το Ορτύκι.

Επίσης για τις ίδιες ημερομηνίες, στους ελεύθερους κυνηγότοπους (χωρίς να επιτραπεί η απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας) των περιοχών Ωραιοκάστρου, Νεοχωρούδας και Ευόσμου, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρακαλείται για την εξαίρεση των τοποθεσιών, σε περίπτωση που γι αυτές ισχύουν απαγορευτικές δ/ξεις θήρας και

2) Στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2013, για τον ίδιο Όμιλο, στη ζώνη εκγύμνασης Σχιστού του όρους Αιγάλεω, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πειραιά, με θήραμα Πέρδικα.

Γ. Στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013, για τον Όμιλο Εργασίας Κυνηγετικών Σκύλων Κορινθίας, σε ελεύθερους κυνηγότοπους (χωρίς να επιτραπεί η απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας) των περιοχών : 1) Φενεού (Καστανοβούνι, περιμετρικά της λίμνης Δόξα) αρμοδιότητας του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, το οποίο παρακαλείται για την εξαίρεση των τοποθεσιών, σε περίπτωση που γι αυτές ισχύουν απαγορευτικές δ/ξεις θήρας και 2) Σπαρτιάς και Μογκοστού, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κορίνθου.

Δ. Στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2013, για τον Όμιλο Επανιέλ Μπρετόν Ελλάδος, στη ζώνη εκγύμνασης Σχιστού του όρους Αιγάλεω, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πειραιά, με θήραμα την Πέρδικα.

Ε. Στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου 2013, για τον Κυνοφιλικό Όμιλο Φωκίδας, σε ελεύθερους κυνηγότοπους (χωρίς να επιτραπεί η απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας) περιοχών αρμοδιότητας του Δασαρχείου Άμφισσας, οι οποίοι θα καθορισθούν (μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους)
από αυτό.

Παράλληλα τροποποιούνται τις ημερομηνίες 14 και 15 Οκτωβρίου 2013, με αυτές των 10 και 11 του ίδιου μήνα, για τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος, στην με αριθμ.134081/2136/24-8-2013 έγκρισή.

Επιπλέον : 1)  εφιστάται η προσοχή για την αποφυγή της πρόκλησης ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες, από κυνηγετικούς σκύλους, συνοδούς, θεατές και αυτοκίνητα τις ημέρες που διεξάγονται οι κυνοφιλικοί αγώνες και παράλληλα διευκρινίζεται, πως η ευθύνη της αποζημίωσης των ζημιών,  βαρύνει εξ ολοκλήρου τους οργανωτές Κυνοφιλικούς Ομίλους.

2) υπενθυμίζεται : α) η υποχρεωτική παρουσία υπαλλήλου κατά την διεξαγωγή των αγώνων, από το Δασαρχείο ή την Δ/νση Δασών στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων, β) η απαγόρευση τέλεσης κυνοφιλικών αγώνων μέσα σε καταφύγια άγριας ζωής, κατ επιταγή των δ/ξεων του άρθρ.5 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ.60 α΄) και γ) η απαγόρευση τέλεσης κυνοφιλικών αγώνων μέσα σε ΖΕΠ, εκ των ειδικών ρυθμίσεων για τη θήρα (άρθρ.5Δ) που παρενεβλήθησαν μεταξύ των άρθρ.5 και 6 της με αριθμ.Η.Π.37338/1807/Ε.103/2010 Κ.Υ.Α.(φεκ.1495 β΄), σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.3 του άρθρ.2 . της με αριθμ. Η.Π.8353/276/Ε103/2012 (φεκ.415.β΄) Κ.Υ.Α. και

3) επισημαίνεται πως σε περίπτωση που ο τόπος διεξαγωγής των κυνοφιλικών αγώνων είναι ελεύθερος κυνηγότοπος και ανήκει στην κατηγορία Γ.3 της Υπουργικής Απόφασης (δηλ.των ιδιωτικών αγροτικών και πεδινών εκτάσεων), επιτρέπεται η απελευθέρωση συγκεκριμένων ειδών της άγριας πανίδας με την προϋπόθεση ότι στον βιότοπο δεν υπάρχουν φυσικοί πληθυσμοί αυτών των ειδών, αλλά για την διεξαγωγή του αγώνα, απαιτείται και η προσκόμιση της έγγραφης συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή της έκτασης, στο αρμόδιο Δασαρχείο.

Τέλος, ο Κ.Ο.Ελλάδος παρακαλείται, να υπενθυμίσει στα μέλη του ( κυνολογικούς ομίλους) την απαραίτητη υποχρέωση : 1) της ενημέρωσης της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, για την ακριβή τοποθεσία της διεξαγωγής των αγώνων και 2) των κυνηγετικών συλλόγων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθούν και τα ενδεχόμενα, της σύγχυσης και της πρόκλησης ατυχημάτων, μεταξύ κυνηγών ασκούντων θηρευτική δραστηριότητα στον ίδιο ή όμορο χώρο και διοργανωτών ή θεατών αγώνων.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: