Τοποθέτηση Υπουργού Αν. ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, σε Επιστημονική Συνάντηση για την Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, παρέστη σήμερα και απηύθυνε χαιρετισμό στο Επιστημονικό Εργαστήριο με θέμα «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις – Επίδειξη Καλών Πρακτικών».

Η Επιστημονική συνάντηση διοργανώνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανάπτυξης Κοινωφελών Έργων (φορέας υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης καμένης δασικής έκτασης Αγ.Μαρίνας – Ν. Μάκρης του Πεντελικού Όρους), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων και το τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησης του Υπουργού Αναπληρωτή:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΚΑ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ, ΣΤΟ WORKSHOP : «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος και Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις – Επίδειξη καλών πρακτικών».

«Κυρίες και κύριοι,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό που θεωρώ ότι είναι το κρισιμότερο θέμα για την προστασία του δασικού οικοσυστήματος:

Από τη λογική που πρέπει να διέπει το σχεδιασμό μας από εδώ και πέρα. Στην ουσία αυτή αποτελεί τον πυρήνα για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση «καλών πρακτικών». Πρέπει να εκλείψουν οι όροι που απομονώνουν το δάσος από την κοινωνική ζωή και το αποσυνδέουν από την αειφορία. Γιατί έτσι μένουν αναξιοποίητες οι περισσότερες από τις δυνάμεις που έχει ο ελληνικός λαός για να προστατεύσει τη δασική του περιουσία.

Ένα έρημο δάσος είναι ένα εκτεθειμένο δάσος. Μια κοινωνία που η ζωή της είναι τελείως αποκομμένη από τον φυσικό της πλούτο είναι σαφώς πιο επιρρεπής στην άλογη χρήση του.Είμαι απολύτως πεισμένος ότι ειδικά αυτή την περίοδο, το μείζον είναι να αλλάξει αυτός ο συσχετισμός.

Έχει περάσει προ πολλού ο καιρός που αρκούσε να μιλάμε για «ευαισθητοποίηση και ενημέρωση». Τώρα πρέπει να πάμε γρήγορα πολύ πιο πέρα. Στην «ζωντανή σύνδεση» της κάθε περιοχής, της κάθε πόλης με το δάσος της. Με ήπιες παρεμβάσεις που θα το κάνουν μέρος της νέας αντίληψης για το τι σημαίνει «καλή ζωή». Με την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Που μπορεί να εξασφαλίσει απασχόληση και εισόδημα εκεί που σήμερα έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και να ενισχύσει την προστατευτική ασπίδα του δάσους από τις παράνομες δραστηριότητες και την ανθρώπινη αμέλεια. 

Αναφέρομαι σε μια νέα πολιτική που οργανώνει τη μεγιστοποίηση του ρόλου του δάσους στην πραγματική ζωή των τοπικών κοινωνιών. Μια τέτοια «μεταρρύθμιση νοοτροπίας» είναι βέβαιο ότι μπορεί να πολλαπλασιάσει την απόδοση των επιμέρους πολιτικών και δράσεων. Για το ΥΠΕΚΑ, με την Ειδική Γραμματεία Δασών, αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για την πρόληψη και για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος που φυσικά συνδέεται με το συνολικό σχέδιο για να αποκτήσει η χώρα, επιτέλους εθνική πολιτική γης.

Σχετικά τώρα με την εφαρμοσμένη πολιτική δασικής προστασίας και τις επιχειρησιακές μας προτεραιότητες στο πλαίσιό της :

Ο όγκος των καθηκόντων που έχουν αναλάβει οι Δασικές μας Υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Εκτός από την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η πάταξη της λαθροθηρίας και των λαθροϋλοτομιών, των καταπατήσεων και της παράνομης διακίνησης δασικών προϊόντων καθώς και η άσκηση των αρμοδιοτήτων αγροτικής ασφάλειας. Αυτά τα καθήκοντα απαιτούν την πλήρη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ο.Τ.Α. κλπ

Στο Υπουργείο δουλεύουμε με δύο βασικές κατευθύνσεις:

  • Πρώτον, για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, την καλύτερη δυνατή διαχείριση των δυνάμεων που έχουμε και
  • Δεύτερον, για την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων

Έτσι, σε ότι αφορά στον συντονισμό, μεταξύ άλλων:

  • Απλοποιήθηκε η διαδικασία και αποκεντρώθηκε η αρμοδιότητα για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των ΟΤΑ και των φορέων τους για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων.
  • Καθιερώθηκαν ολοήμερες βάρδιες για τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες και εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις για τον σκοπό αυτό.
Ειδικά για την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας, που είναι γνωστό ότι λόγω της οικονομικής κρίσης σημείωσε έξαρση…
  • έγιναν νομοθετικές παρεμβάσεις, με τις οποίες αυξήθηκαν οι ποινές και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα για τους παραβάτες
  • απλοποιήθηκε η διαδικασία κατάσχεσης των παράνομα υλοτομούμενων δασικών προϊόντων και των μέσων διακίνησής τους.

Ενώ χρηματοδοτήθηκε από το «πράσινο ταμείο» ειδικό πρόγραμμα καταπολέμησης της λαθροϋλοτομίας, το οποίο εκτελείται από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.

Σε ότι αφορά στη συνολική, για την δασοπροστασία, χρηματοδότηση για το 2013…

Έχουμε ενεργοποιήσει πλήρως – και το τονίζω αυτό γιατί ήταν μόνιμο ζήτημα – το πιο σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Το Επιχειρησιακόπρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Έτσι:

v     Για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος 54 έργα συνολικού προϋπολογισμού 49.171.510,26 Ευρώ.
 Έργα αναδασώσεων σε καμένα δάση και δασικές εκτάσεις και μόνιμες αντιπλημμυρικές υποδομές σε όλη την χώρα, με σαφή κριτήρια και προτεραιότητες.
v     Για την αντιπυρική προστασία από το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»… έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 40.000.000 Ευρώ.
Σε αυτά, για την πυροπροστασία, προστίθενται:
Ø      2.503.800 €. από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου (Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών, παρόδιοι καθαρισμοί δασικής βλάστησης μέσω δημοπρασιών, συντήρηση υδατοδεξαμενών, πυροφυλακίων κλπ).
Ø      1.300.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων
Ø      Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό διατέθηκαν:
–          3.950.000 € για τη συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις αρμόδιες υπηρεσίες.
–      Και 3.500.000 € για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για έργα πρόληψης (246 ατόμων), όπως επίσης και εξειδικευμένων επιστημόνων για την υποστήριξη των δασικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ), υποστηρίζει τη λειτουργία των φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζονται και δράσεις που αφορούν στη ενίσχυση της εποπτείας και φύλαξης των Προστατευόμενων Περιοχών, συνεπώς και των δασικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Κυρίες και κύριοι,

αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και η προστασία τους αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Ωστόσο για να την εξυπηρετήσουμε όπως της αναλογεί απαιτείται να την εντάξει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Να γίνει προσωπική υπόθεση και κοινωνικό ζήτημα. Στην στοχευμένη και επιστημονικά ορθή επέμβαση της Πολιτείας πρέπει να προστεθεί η συντονισμένη και θετική συμβολή των πολιτών, όπως θα το έκαναν για να προστατέψουν την περιουσία τους. Στην εκπόνηση σύγχρονων αντιπυρικών σχεδίων από τα δασαρχεία πρέπει να προστεθούν οι καινοτόμες προτάσεις που μπορεί να επεξεργάζονται φορείς ή ιδιώτες. Στους πόρους που υπάρχει ανάγκη να εξασφαλίσουμε για τον αντιπυρικό αγώνα μπορεί να προστεθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στον συντονισμό των Υπηρεσιών του κράτους έχει νόημα να προστεθεί η μεγάλη «υπηρεσία» του εθελοντισμού. Άλλωστε η πιο καλή από τις «καλές πρακτικές» είναι σίγουρα η συνεννόηση για τα βασικά και η συνεργασία για τα θεμελιώδη.

Εύχομαι καλή επιτυχία στο σημερινό workshopEίναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε θετική πρόταση που μπορεί να προκύψει για την δασοπροστασία.  Ώστε να ενδυναμώσουμε τις δράσεις μας στο πλαίσιο της 5ης Προγραμματικής Περιόδου για την οποία ήδη εργαζόμαστε.

Ευχαριστώ


ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags:

1 reply

Trackbacks

  1. ΕΜΜΕΝΕΙ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΚΤΟΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΟΧΙ ΣΤΑ ….ΕΡΗΜΑ ΔΑΣΗ ,ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ | Eπιτροπή Προστασίας Σ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: