Διεθνής ημερίδα: «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων»

131016_Invitation2

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ

«Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων»

22 Οκτωβρίου 2013, Αθήνα

Η σημερινή κοινωνική και οικονομική κατάσταση, σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο, επιτάσσει τον επανασχεδιασμό μεθόδων και εργαλείων διακυβέρνησης, αλλά και τη μέγιστη αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών έχοντας ως τελικό στόχο την οικονομική ανάπτυξη, με σεβασμό στις αρχές της αειφορίας και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Αναγνωρίζοντας αυτήν τη νέα πραγματικότητα, η ημερίδα φιλοδοξεί να απαντήσει στο ερώτημα: είναι εφικτό οι νέες παγκόσμιες και ευρωπαϊκές πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων να ενταχθούν στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων;

Γι’ αυτόν τον λόγο το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ανέλαβε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη ημερίδα διεθνούς χαρακτήρα, ούτως ώστε:

  • να παρουσιαστούν από διακεκριμένους συνεργάτες και εταίρους, από το εξωτερικό και την Ελλάδα, καινοτόμα παραδείγματα αυτού του νέου μοντέλου διακυβέρνησης και των καινοτόμων εργαλείων που έχουν εφαρμοστεί,
  • να συνευρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς που εμπλέκονται σε θέματα διακυβέρνησης, καινοτομίας και διαχείρισης, και, τέλος,
  • να καταστεί σαφές ότι η θεμελίωση μιας δυνατής διαπεριφερειακής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας δικτύωσης και συνεργασίας είναι πλέον όχι μόνο σημαντική αλλά και αναγκαία.

Συγκεκριμένα, θα παρευρεθούν φορείς του εξωτερικού με σχετική εμπειρία, η Γενική Διευθύντρια της Διακυβερνητικής Ομάδας Παρατήρησης της Γης (GEO) των Ηνωμένων Εθνών, προσωπικότητες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πρόσωπα από το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, θα είναι παρόντες τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου (InternationalBoard) του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος.

Με την ημερίδα αυτή αναμένεται να γίνει ευρέως γνωστός ο τρόπος με τον οποίο ένας φορέας όπως το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος μπορεί να ανταποκριθεί στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων που ενσωματώνουν τη διατομεακή και διεθνική συνεργασία και βοηθούν τον τελικό δικαιούχο.

Ως προς αυτό, το Κέντρο έχει ήδη καταδείξει ότι μπορεί να λειτουργεί καταλυτικά, καθώς μέσα από το ευρύ δίκτυο συνεργασιών του, τις καινοτόμες δράσεις και τις αξιόπιστες παρεχόμενες υπηρεσίες του, συμβάλλει καθοριστικά στην:

Ανάπτυξη, Διευκόλυνση και Επιτάχυνση

εφαρμογής ενός αποτελεσματικού μοντέλου διακυβέρνησης και καινοτόμων λύσεων παρακολούθησης και διαχείρισης φυσικών πόρων, λειτουργώντας ως μοχλός αειφόρου ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον. Το ΔΚΠ ενσωματώνει την καινοτομία, την έξυπνη εξειδίκευση και την επιστημονική γνώση στις παραγωγικές διαδικασίες, σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Πολιτικές, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη μείωση της ανεργίας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://balcenv.gr/index.php/gr/2013-09-23-11-38-11

Ενημερώνουμε ότι θα γίνεται ζωντανή μετάδοση της ημερίδας μέσω της ιστοσελίδας του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (www.balcenv.gr), αλλά και του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (www.amna.gr).ΚατηγορίεςΣυνέδρια - Ημερίδες

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: