ΥΠΕΚΑ: Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για οικοτόπους

YPEKA43

Υπογράφηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, οι τροποποιημένες Αποφάσεις κατακύρωσης των διαγωνισμών, του έργου της «Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» με οκτώ διακριτά υποέργα που αφορούν σε:

α) είδη χλωρίδας, β) είδη αμφιβίων – ερπετών, γ) είδη θηλαστικών, δ) είδη ιχθυοπανίδας, στ) είδη ασπονδύλων, ζ) θαλάσσια είδη, η) τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, θ) τον «Οριζόντιο τεχνικό και επιστημονικό συντονισμό των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 13,9 εκατ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, με σκοπό να στηρίξουν την Ελλάδα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αφορούν στην σύνταξη και υποβολή της εξαετούς Εθνικής έκθεσης αναφοράς με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: