ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση

Οι ωφελούμενοι θα προσληφθούν με αυτοματοποιημένο σύστημα μορίων μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΑΕΔ και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Κριτήρια επιλογής και κατάταξης είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το ετήσιο εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό), η ηλικία και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.

Μοριοδότηση
Το σύστημα μοριοδότησης προβλέπει πέντε κατηγορίες ως εξής:

  • Χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας: Από ένα έως δύο μόρια για κάθε μήνα, ανάλογα με τη διάρκεια, και έως 54 μόρια για 36 μήνες ανεργίας. Ο αριθμός των μορίων διπλασιάζεται αν πρόκειται για άνεργο αρχηγό μονογονεϊκής οικογένειας.
  • Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας συζύγου του ανέργου: Από ένα έως δύο μόρια για κάθε μήνα και έως 54 μόρια για 36 μήνες ανεργίας.
  • Ατομικό και οικογενειακό εισόδημα: 30 μόρια για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, 20 μόρια για εισόδημα από 12.000,01 ευρώ – 20.000 ευρώ, 10 μόρια για εισόδημα από 20.000,01 ευρώ – 30.000 ευρώ.
  • Ηλικία: 20 μόρια για ηλικία 18-29 ετών, 24 μόρια για ηλικία 30-54 ετών, 18 μόρια για ηλικία 55 ετών και άνω.
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων: 12 μόρια για κάθε ένα ανήλικο τέκνο.

Οnline αιτήσεις

Η προκήρυξη των θέσεων θα δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και εκεί οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμπληρώσουν: Ονομα, επώνυμο, όνομα πατρός, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, αριθμό δελτίου ανεργίας ΟΑΕΔ και ΑΜΚΑ. Επιπλέον, στην αίτηση συμμετοχής ζητείται η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός ανήλικων τέκνων και ο ΑΦΜ του ή της συζύγου. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

από: www.mikresagelies.gr/

* Πατήστε επάνω για μεγέθυνση

 

πηγή: www.proson.gr


ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: