Στελέχωση Δασικών Υπηρεσιών Ν. Φωκίδας με μετάταξη υπαλλήλων

Η Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες μεταξύ άλλων και των Δασικών Υπηρεσιών του Ν. Φωκίδας με μετάταξη οκτώ (8) συνολικά υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κτλ.. 

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

1

2

2

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

1

2

 

Η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση έχει αριθμό πρωτ.οικ.20389/211998/29-10-2013 και έχει δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΟΡ10-ΓΚΜ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 05-12-2013 .ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: