Συμβάσεις μίσθωσης έργου για 18 άτομα στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράµµατος ΙΡΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου «Ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων και πράσινη επιχειρηματικότητα στο αστικό ιστό για την προστασία της δημόσιας υγείας_ Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health» (SAFE WASTECYCLE) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράµµατος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»,

με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ζαλίδη Γεώργιο, Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει  σε δεκαοκτώ (18)  άτομα μέχρι την λήξη του εν λόγω έργου (31η Ιανουαρίου 2015) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής,  με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 255009,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

Προθεσμία Υποβολής: 09/12/2013

Στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το αντικείμενο του έργου και τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε σύμβαση. Ενδεικτικά για την υπ’ αρίθμ. 14 σύμβαση αναγράφονται τα εξής:

14. (1 Άτομο –Αμοιβή 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ανάλυση χωρικών περιβαλλοντικών δεδομένων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών ως δεδομένα εισόδου για τις ανάγκες επιχειρησιακής λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας (Δράση 5.1)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Δασολόγου ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τη διαχείριση περιβάλλοντος
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων
Πρόσθετη εμπειρία στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Σχετικό αρχείο:

tok tokΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d