Θέση Δασολόγου σε τοπικό πρόγραμμα LEADER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΜΕ LEADER

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.) που εδρεύει στην Γράμμου 62, 52100 Καστοριά, λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος LEADER

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER στα πλαίσια του Άξονα 4 “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER” του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007-2013» προκειμένου να αναλάβουν την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής – υλοποίησης του τοπικού Προγράμματος στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ( Π.Α.Α.) 2007 – 2013». Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με τέσσερα (4) άτομα των ακόλουθων ειδικοτήτων:

 Έναν (1) Δασολόγο ( ΠΕ )
 Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ)
 Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ)
 Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ (οδός Γράμμου 62, 2ος όροφος, Τ.Κ. 52100, Καστοριά), μέχρι την Δευτέρα 16.12.2013 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2467083441-2, Κος Τσαπάρας Βασίλειος.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

dasarxeio_logoΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: