Κ.Υ.Α.: Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

YPEKA43

Κ.Υ.Α. 1649/45/14 (ΦΕΚ-45 Β/15-1-14): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας α της απόφασης του ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ-21 Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 9 του ν. 4014/11, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

Με την παρούσα απόφαση, εξειδικεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011, οι διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις υποκατηγορίες 1 και 2 της Α ́ Κατηγορίας της υπ’ αριθμ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β ́ 21), όπως ισχύει.

Σχετικό αρχείο:

fekΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: