Προκήρυξη απασχόλησης φοιτητών στο Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π.

ergas

Το Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις φοιτητών του Τμήματος Δασοπονίας (εξαιρούνται οι σπουδαστές που προέρχονται από κατάταξη) προκειμένου να απασχοληθούν στο Τμήμα, με αρμοδιότητες για την τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων του Τμήματος.

Η συνολική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από την ημέρα πρόσληψης μέχρι 31/12/2014, θα είναι ενεργοί σπουδαστές του Τμήματος που θα έχουν περατώσει τουλάχιστον το 3ο τυπικό εξάμηνο σπουδών, η εβδομαδιαία απασχόληση θα είναι δέκα (10) ώρες για κάθε σπουδαστή και η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στα τρία ευρώ (3,00 €). Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από 9.00π.μ. μέχρι 15.00 μ.μ. Τα καθήκοντα των απασχολούμενων περιγράφονται ως εξής:

Επίβλεψη – Συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, διανομή έντυπου υλικού, συντήρηση ιστοσελίδας κ.α.

Ως κριτήρια για την επιλογή ορίζονται:

  1. Αναλυτική βαθμολογία 20/100
  2. Καλή γνώση Η/Υ 15/100 (Βαθμολογία σχετικών μαθημάτων Τμήματος)
  3. Καλή γνώση ξένης γλώσσας (κυρίως βαθμολογία Ξ.Γ. Τμήματος) 15/100
  4. Δυνατότητα απασχόλησης σε πρωινό ωράριο 25/100
  5. Εισόδημα 15/100
  6. Συνέντευξη 10/100

Οι αιτήσεις των υποψήφιων με όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών δηλαδή από 4 Φεβρουαρίου έως και 17 Φεβρουαρίου 2014.

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: