Συγχώνευση των Δασαρχείων στις Διευθύνσεις Δασών προτείνουν οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δ.Δ.

dasiki

Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Επιθεώρησης-Έρευνας των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που διεξήχθη στα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία στο σύνολο της χώρας, ήτοι (103) δασικές Υπηρεσίες (εφεξής Δασαρχεία, δεδομένου ότι οι ως άνω Διευθύνσεις, οι οποίες λειτουργούν σε 23 Περιφερειακές Ενότητες –τέως Νομούς– της χώρας, ασκούν και τις αρμοδιότητες Δασαρχείου). 

Παραθέτουμε απόσπασμα από τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που περιέχει η έκθεση όσο αφορά τις δομές των δασικών υπηρεσιών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την παρούσα επιθεώρηση-έρευνα προκύπτουν τα εξής:

α) Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Δασών των Νομών και των Δασαρχείων, όπως αυτές ορίζονται στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΠΔ του έτους 2010) παρουσιάζουν σημαντικές επικαλύψεις. Το ίδιο φαινόμενο προκύπτει να υφίσταται και σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

β) (28) από τα (80) Δασαρχεία έχουν έδρα τις πρωτεύουσες των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων/Νομών (δεν περιλαμβάνονται τα (8) Δασαρχεία του Νομού Αττικής), δηλαδή, βρίσκονται στην ίδια πόλη με τις οικείες Διευθύνσεις Δασών, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχουν και Δασονομεία και Δασοφυλακεία. Τα (21) από τα (28) Δασαρχεία συστεγάζονται με την οικεία Διεύθυνση Δασών.

γ) Η προβλεπόμενη στα ΠΔ στελέχωση των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και των Διευθύνσεων Δασών με Δασαρχεία, είναι ενισχυμένη έναντι των Δασαρχείων (Πίνακας 20 στο Παράρτημα), παρά το γεγονός ότι τα Δασαρχεία αποτελούν Υπηρεσίες αιχμής που δέχονται απευθείας αιτήματα πολιτών και έχουν αρμοδιότητες άμεσης προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας.

δ) (23) Δασαρχεία έκριναν ότι είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση των περιφερειακών δασικών Υπηρεσιών.

ε) Η Διεύθυνση Δασών Αθηνών, στην οποία υπηρετούν τρεις (3) υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, ένας (1) ΤΕ Δασοπόνων, τρεις (3) ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, ένας (1) οδηγός και δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι, δεν προέκυψε να έχει υποθέσεις προς διεκπεραίωση, ενώ το υπηρετούν προσωπικό, ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα μπορούσε να συνδράμει για τις ανάγκες του Δασαρχείου Πεντέλης.

Κατόπιν τούτων, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων της παρούσας επιθεώρησης – έρευνας, συνάγεται ότι η αναδιάρθρωση των δομών των δασικών Υπηρεσιών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, καθώς και για εξοικονόμηση πόρων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο διαβιβάζεται η παρούσα έκθεση, σε συνεργασία με το Υ.Π.Ε.Κ.Α./Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και το ΥΔΙΜΗΔ θα πρέπει, με στόχο τη προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, και την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξή τους, να εξετάσει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των περιφερειακών δασικών Υπηρεσιών της χώρας, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δασικών Υπηρεσιών, την ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού και του υπάρχοντος εξοπλισμού με βάση τις ανάγκες, και την επιδίωξη εξοικονόμησης πόρων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να εξεταστεί η ενσωμάτωση των λειτουργιών των Δασαρχείων κάθε Περιφερειακής Ενότητας σε μία κεντρική διοικητική μονάδα, τη Διεύθυνση Δασών, με έδρα την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας (τ. Νομού). Στη μονάδα αυτή θα υπάγονται ως εποπτευόμενες μονάδες τα Δασονομεία και τα Δασοφυλακεία, για τα οποία επίσης απαιτείται αναδιάρθρωση, λαμβάνοντας υπόψη και το υπηρετούν δασικό προσωπικό, ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων. Οι κεντρικές ως άνω Υπηρεσίες θα λειτουργούν ανάλογα με τις σημερινές Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία.

Από τη συγχώνευση των (80) Δασαρχείων με τις Διευθύνσεις Δασών στις οποίες υπάγονται, ήτοι από τη λειτουργία (53)* δασικών Υπηρεσιών – Διευθύνσεων Δασών έναντι των (134)** που λειτουργούν σήμερα και την αναδιάρθρωση των Δασονομείων και Δασοφυλακείων, προσδοκάται να ελαττωθεί η εσωτερική γραφειοκρατία, να απλοποιηθούν οι διοικητικές δομές και να προκύψει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, λόγω και της μείωσης των δαπανών από τη μίσθωση και την εν γένει λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων.

dasarxeio.com

Η Διεύθυνση Δασών Αθηνών δεν περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη δομή των περιφερειακών δασικών Υπηρεσιών, καθώς έχει ήδη προταθεί η κατάργηση της λειτουργίας της. 

** Διευθύνσεις Δασών με Δασαρχεία + (23) Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία + (80) Δασαρχεία 

Διαβάστε επίσης:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

4 replies

  1. Η κυβέρνηση να προχωρήσει στη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας, ο ποίος προβλέπεται απο Ομόφωνο Πόρισμα διακομματικής επιτροπής της Βουλής. Η Δασική Υπηρεσία να έχει πρωτεύοντα ρόλο εντός του εν λόγω φορέα.

  2. Επιδερμική η αξιολόγηση π.χ. Διαχειριστές Ψηφιακών Δεδομένων ναι αλλά σε ποιο βαθμό!!!!!!!!!! Το καλύτερο θα ήταν να έπαιρναν σαν βάση δομές Δασικών υπηρεσιών στην Ε.Ε. έχοντας υπόψιν ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη χωρίς κτηματολόγιο μέχρι και η Αλβανία έχει.

Trackbacks

  1. Προτάσεις των Επιθεωρητών – Ελεκτών Δ.Δ. για την τήρηση του χρόνου εργασίας στις δασικές υπηρεσίες | Δασαρχείο
  2. Προτάσεις των Επιθεωρητών – Ελεκτών Δ.Δ. για το ανθρώπινο δυναμικό των δασικών υπηρεσιών | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: