Προτάσεις των Επιθεωρητών – Ελεκτών Δ.Δ. για την τήρηση του χρόνου εργασίας στις δασικές υπηρεσίες

dasiki

Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Επιθεώρησης-Έρευνας των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που διεξήχθη στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας, ήτοι (103) δασικές Υπηρεσίες (εφεξής Δασαρχεία, δεδομένου ότι οι ως άνω Διευθύνσεις, οι οποίες λειτουργούν σε 23 Περιφερειακές Ενότητες –τέως Νομούς– της χώρας, ασκούν και τις αρμοδιότητες Δασαρχείου). 

Παραθέτουμε απόσπασμα από τις προτάσεις που περιέχει η έκθεση και αφορά τη τήρηση του ωραρίου στις δασικές υπηρεσίες της έρευνας

Ως προς την τήρηση του χρόνου εργασίας

Τα Δασαρχεία της χώρας:

α) Έως την τοποθέτηση ηλεκτρονικού – ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης, να τηρούν τις καταστάσεις παρουσιών των υπαλλήλων στο γραφείο του προϊσταμένου, στις οποίες οπωσδήποτε θα πρέπει να αναγράφονται και η ώρα προσέλευσης και η ώρα αποχώρησης των υπαλλήλων. Οι ως άνω καταστάσεις να διαβιβάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

β) Να τηρούν βιβλίο, στο οποίο θα καταγράφεται η κίνηση των δασικών υπαλλήλων, κάθε ημέρα, είτε για υπηρεσιακούς, είτε για προσωπικούς λόγους και το οποίο θα υπογράφεται καθημερινά από τους προϊσταμένους των δασικών Υπηρεσιών. Η καταγραφή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες άδειες και εντολές μετακίνησης.

γ) Να εξασφαλίσουν επαρκή έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των εποπτευόμενων μονάδων τους, αναθέτοντας στους προϊσταμένους των μονάδων αυτών να παρακολουθούν την τήρηση του ωραρίου εργασίας από τους υφισταμένους τους, με ίδια με την προαναφερθείσα για τα Δασαρχεία διαδικασία. Οι προϊστάμενοι των μονάδων να αξιοποιούν, κατά περίπτωση, τα διαθέσιμα μέσα και τις τεχνολογικές δυνατότητες, ώστε τα σχετικά στοιχεία να διαβιβάζονται καθημερινά και εγκαίρως στην έδρα του Δασαρχείου, προκειμένου, να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις παρουσιών που θα αποστέλλονται από τα Δασαρχεία στις Διευθύνσεις Διοίκησης.

Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας να μεριμνήσουν άμεσα ώστε να εγκατασταθεί ηλεκτρονικός – ψηφιακός μηχανισμός σήμανσης του ωραρίου εργασίας στις δασικές Υπηρεσίες της χώρας, όπως ορίζει η. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/28874 /21.10.2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

dasarxeio.com

Διαβάστε επίσης:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

2 replies

Trackbacks

  1. Συγχώνευση των Δασαρχείων στις Διευθύνσεις Δασών προτείνουν οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δ.Δ. | Δασαρχείο
  2. Προτάσεις των Επιθεωρητών – Ελεκτών Δ.Δ. για το ανθρώπινο δυναμικό των δασικών υπηρεσιών | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: