Δασική Αστυνομική Διάταξη για κορμούς απολιθωμένων δέντρων

limnos

Δασική Αστυνομική Διάταξη (Δ.Α.Δ) εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Λέσβου για την προστασία των μεμονωμένων κορμών απολιθωμένων δένδρων ή τμημάτων αυτών του Απολιθωμένου Δάσους Λήμνου, που κηρύχθηκε ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσεως» με την υπ΄αριθμ. 75247/4865/10-12-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Οι μεμονωμένοι κορμοί απολιθωμένων δένδρων ή τμήματα αυτών, στο Απολιθωμένο Δάσος της Λήμνου,  παρότι αποτελούν ανεπανάληπτο δημιούργημα της φύσης και φυσική κληρονομιά της χώρας μας, με σπάνια παλαιοντολογική αξία, κινδυνεύουν από διάφορες καταστροφικές ενέργειες.

Σύμφωνα με την Δ.Α.Δ., στις θέσεις και τμήματα που περιγράφονται παρακάτω, προστατεύονται μόνο οι μεμονωμένοι κορμοί απολιθωμένων δένδρων, ιστάμενοι ή κατακείμενοι και τμήματα αυτών, καθώς και άλλα όργανα φυτών όπως ρίζες, καρποί και σπέρματα, κλαδιά και φύλλα δένδρων, που βρίσκονται εγκατεσπαρμένα σε διάφορα σημεία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο απολίθωμα κινδυνεύει από φυσική φθορά ή ανθρώπινη ενέργεια, επιτρέπεται η μεταφορά του σε φυλασσόμενο χώρο για συντήρηση ή/και η επιστροφή του επί τόπου για έκθεση κατόπιν γνωμοδότησης της Δν/σης Δασών Λέσβου, επί εισήγησης του Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λ. ή του Δήμου Λήμνου.

Επιτρεπτές και μη επεμβάσεις
Απαγορεύεται κάθε ενέργεια, που θα προκαλέσει φθορά στους απολιθωμένους κορμούς και τμήματα αυτών οι οποίοι κηρύχθηκαν ως διατηρητέα μνημεία της φύσης, από τις παρακάτω δραστηριότητες:

 1. Η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων, η απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και γενικά η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή η κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων
 2. β. Η ανασκαφή, επιχωμάτωση, η δειγματοληψία και κάθε άλλη ενέργεια που θα που θα προκαλεί την φθορά και αλλοίωση των γεωμορφολογικών σχηματισμών.
 3. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.
 4. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 5. Η εγκατάσταση οικισμών, οικιών, αγροικιών, παραπηγμάτων και η κατασκευή παντός εν γένει έργου, με εξαίρεση, των απαραίτητων για την προστασία, αξιοποίηση και λειτουργιά των διατηρητέων μνημείων της φύσης έργων, όπως η κατασκευή κατάλληλων υποδομών για επιστημονική έρευνα, προσβάσεις, οργάνωση υπαίθριας αναψυχής των επισκεπτών και τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
 6. Η κοπή, η εκρίζωση, η καταστροφή, η συλλογή και η μεταφορά απολιθωμένων τμημάτων φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Δίωξη και τιμωρία παραβατών
Οι παραβάτες της Δασικής Αστυνομικής Διάταξης θα διώκονται και θα τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 286 του Ν. Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. Δ. 996/1971, σε συνδυασμό και προς τα σχετικά άρθρα του ποινικού κώδικα.

Προστατευτέο αντικείμενο 
A. Οι μεμονωμένοι κορμοί απολιθωμένων δένδρων ή τμήματα αυτών στις θέσεις:

 1. Δυτικά του οικισμού Βάρος (συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87: 607244, 4420477)
 2. Λόφος Παρανησιά, Όρμος Κοντιά (συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87: 598154, 4410917)
 3. Λόφος Παρανησιά, Όρμος Κοντιά (συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87: 597555, 4410437)
 4. Προφήτης Ηλίας ( συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87: 595997, 4415689)

Β. Οι μεμονωμένοι κορμοί απολιθωμένων δένδρων ή τμήματα αυτών, που βρίσκονται εντός των χερσαίων τμημάτων*:

 1. ΤΜΗΜΑ Β1. Μούδρου – Ρουσσοπουλίου – Καμινίων (24.407 στρέμματα)
 2. ΤΜΗΜΑ Β2. Βάρους – Ρωμανού (14.350 στρέμματα)
 3. ΤΜΗΜΑ Β3. Τσιμανδρίων – Πορτιανού (7.018 στρέμματα)

*Αναλυτική περιγραφή των ορίων κάθε τμήματος δίνεται στις σχετικές αποφάσεις

Σχετικές αποφάσεις

 1. Δασική Αστυνομική Διάταξη 1/2014 Διεύθυνσης Δασών Λέσβου
 2. Η υπ΄αριθμ.  75247/4865/10-12-2013  Απόφαση Κήρυξης του Απολιθωμένου Δάσους Λήμνου ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης»

limnosΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: