Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για τα δασικά οικοσυστήματα

nomothesia

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα  → ΤΟ ΒΗΜΑ 

Τράτσα Μάχη 

Ηπια ανάπτυξη στα δάση

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, το σχέδιο νόμου για τις δραστηριότητες στα δασικά οικοσυστήματα,  πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Καλαφάτη.

Στην τελική μορφή του σχεδίου νόμου για τα δασικά οικοσυστήματα, που παρουσιάζει «Το Βήμα», παραμένουν ρυθμίσεις που αφορούν την εγκατάσταση σε δάση και δασικές εκτάσεις βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου, εμφιάλωσης νερού, καθώς και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ή διατάξεις που επιτρέπουν τυροκομικές μονάδες, ελαιοτριβεία και σφαγεία σε  δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.

Στις εκτάσεις αυτές, όπως και στις αναδασωτέες, θα μπορούν επιπλέον να κατασκευαστούν μεγάλα έργα υποδομής, όπως υδροηλεκτρικοί σταθμοί, ταμιευτήρες, εγκαταστάσεις άντλησης για αποθήκευση ενέργειας, καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις λιμένων και άντλησης υδρογονανθράκων.

Παράλληλα, φυσικά οικοσυστήματα (δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις) θα εντάσσονται σε οικιστικές περιοχές προκειμένου να αποτελέσουν ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης. Η συγκεκριμένη διάταξη «δένει» με τις πρόσφατες ρυθμίσεις που παρουσίασε το ΥΠΕΚΑ για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι, αν κατέχουν δάση ή δασικές εκτάσεις, θα μπορούν να προχωρούν σε μεταφορά  συντελεστή δόμησης ή σε ανταλλαγές ακινήτων.

Σε προστατευόμενες περιοχές εκτός των ζωνών απολύτου προστασίας – εφόσον δεν απαγορεύεται η δόμηση και η χρήση εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων – θα επιτρέπεται η επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων ή η δημιουργία νέων, κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που ισχύουν (ανώτερο ύψος, διάσπαση όγκου κτλ.).  Αυτό που θα χρειάζεται είναι μια απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την παρέκκλιση και η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου φορέα διαχείρισης της περιοχής προστασίας για την αδειοδότηση.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο για τα δασικά οικοσυστήματα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Στις περιπτώσεις γεωργικής εκμετάλλευσης δασών ή δασικών εκτάσεων διαγράφεται η υποχρέωση διατήρησης ζώνης δασικής βλάστησης 200 μέτρων για την προστασία παρακείμενου δάσους ή δασικής έκτασης η οποία υπήρχε στην αρχική εκδοχή του νομοσχεδίου που είχε τεθεί σε διαβούλευση τον Σεπτέμβριο.
 • Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αξιώνουν δικαίωμα σε  φυσικά οικοσυστήματα μέσα σε «δασωμένους αγρούς» (εκτάσεις που εμφανίζουν αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960) δεν έχουν εφεξής το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών τους. Ο ιδιώτης θα πρέπει να προσκομίσει τίτλους μεταγεγραμμένους πριν από τις 23.2.1946. Διαφορετικά οι εκτάσεις αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενεστέρου, όχι όμως νεοτέρου της 6ης Ιουνίου 1975.
 • Δεν υπάγονται πλέον στη δασική νομοθεσία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση διαθέσιμα ή κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα τα οποία είχαν διατεθεί ως κληροτεμάχια μετά τις 11.6.1975 και εκχερσώθηκαν.
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ως και γηπέδων γκολφ, μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού σε δάση, δασικές εκτάσεις, δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.
 • Στις εκτάσεις εκμετάλλευσης οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων επιτρέπεται να περιλαμβάνονται δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες γαίες με όρο τη διατήρηση του χαρακτήρα τους.
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση τελεφερίκ (σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχει σκοπό την εξυπηρέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται το τοπίο.
 • Στις περιπτώσεις διάνοιξης οδών διά μέσου δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων για «εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων» διαγράφεται η απαίτηση να μη θίγεται η λειτουργία του οικοσυστήματος.
 • Επιτρέπεται σε  δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις η κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων υδατοδρομείων.
 • Η χάραξη διαδρομών για τη διεξαγωγή αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού (τύπου motocross) επιτρέπεται σε δάση, δασικές,  δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.
 • Επιτρέπονται η έρευνα και οι σκαπτικές εργασίες για ανεύρεση θησαυρού εντός δασών, δασικών, αναδασωτέων, δημόσιων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων.
 • Προβλέπεται μειωμένο αντάλλαγμα χρήσης για επεμβάσεις σε δημόσια (50% της αξίας τους) και ιδιωτικά (30% της αξίας τους) δάση και δασικές εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση υποχρεωτικής αναδάσωσης από τον δικαιούχο. Για επεμβάσεις σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις το αντάλλαγμα παραμένει στο 40%, ενώ για τα ιδιωτικά δεν καταβάλλεται τίποτα.

«Αφεση αμαρτιών»

Νόμιμα τα δημόσια ακίνητα

Νομίμως υφιστάμενες θα θεωρούνται τουριστικές εγκαταστάσεις ανεγερθείσες από τον ΕΟΤ, την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ή τρίτο στον οποίο παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα τουριστικής αξιοποίησης και βρίσκονται σε ακίνητα δασικού χαρακτήρα του ελληνικού Δημοσίου ή του ΕΟΤ.

«Αφεση αμαρτιών» θα παίρνουν και τα υφιστάμενα κοιμητήρια που βρίσκονται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Η επέκτασή τους θα επιτρέπεται εφόσον από ειδική μελέτη προκύπτει η αδυναμία εξασφάλισης άλλου κατάλληλου χώρου και έπειτα από εκπόνηση περιβαλλοντικής, υδρογεωτεχνικής και γεωλογικής μελέτης.

Περιφερειακά Πάρκα

Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ελληνικό Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11/6/1975 λόγω επεμβάσεων που έγιναν με νόμιμη διοικητική πράξη (π.χ. ένταξη στο σχέδιο πόλης) δεν θα χαρακτηρίζονται ως δάση και δασικές εκτάσεις και δεν θα κηρύσσονται αναδασωτέες.

Στις εκτάσεις αυτές θα δημιουργούνται Περιφερειακά Πάρκα τα οποία προβλέπονταν στον Νόμο 3937/2011 και θα περιλαμβάνουν οικιστικές ενότητες, χρήσεις αναψυχής, τουρισμό φύσης, βιολογικές καλλιέργειες κ.λπ.ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: