40 εκατ. στρέμματα περισσότεροι βοσκότοποι με την αλλαγή του ορισμού

voskotopos agelades ktinotrofia

Τράτσα Μάχη | ΤΟ ΒΗΜΑ

Αλλάζει ο ορισμός τους για να συμπεριλάβει εκτάσεις με ξυλώδη και θαμνώδη βλάστηση

Κατά 40 εκατ. στρέμματα θα αυξηθούν οι βοσκότοποι της χώρας, σύμφωνα με νέα ρύθμιση που προωθούν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Σήμερα οι αξιοποιήσιμες βοσκήσιμες εκτάσεις είναι 11 εκατ. στρέμματα και στόχος είναι να φτάσουν τα 51 εκατ. στρέμματα, όπως δήλωσε την Πέμπτη από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης. Η αύξηση αυτή θα επιτευχθεί με αλλαγή του ορισμού των βοσκοτόπων, με στόχο να ενταχθούν περισσότερες επιλέξιμες εκτάσεις και να μη χαθούν πολύτιμες ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ετσι στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τα δασικά οικοσυστήματα οι βοσκότοποι «διευρύνονται» και πλέον θα περιλαμβάνουν εκτάσεις με ποώδη, φρυγανική ή ξυλώδη βλάστηση, με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μεικτή. Για τις ανάγκες εφαρμογής εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα συντάσσεται κάθε χρόνο θεματικός χάρτης των βοσκήσιμων δημοσίων εκτάσεων, ο οποίος θα επικυρώνεται με υπουργική απόφαση.

Ελεύθερα βοσκή σε δασικές εκτάσεις

Το νομοσχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση κατασκευών ή εγκαταστάσεων οι οποίες θα εξυπηρετούν τη λειτουργία του βοσκοτόπου, την καλύτερη διαβίωση των ζώων και την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση γίνεται σαφές ότι η βοσκή θα ασκείται ελεύθερα στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις «στον βαθμό που με τη δραστηριότητα αυτή δεν παρεμποδίζεται η φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη, καθώς και οι παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες των οικοσυστημάτων αυτών». Ορίζεται πάντως ότι η βόσκηση θα γίνεται με βάση εγκεκριμένο από τις δημόσιες αρχές διαχειριστικό σχέδιο βοσκής, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τη βοσκοϊκανότητα του οικοσυστήματος (εξασφάλιση επαρκούς τροφής), τη βοσκοφόρτωσή του (τον αριθμό των ζώων που βόσκουν σε έναν βοσκότοπο) και τη δυνατότητα αναβάθμισής του για την εξυπηρέτηση της χρήσης της βοσκής.

Για τη σύνταξη των σχεδίων διαχείρισης δίδεται τριετής προθεσμία από την ισχύ του νόμου. Ωστόσο, το σχέδιο νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τα… κωλύματα της δημόσιας διοίκησης, δίνει κατ’ εξαίρεση τη δυνατότητα μετά τη λήξη της προθεσμίας να υπαχθούν σε καθεστώς βόσκησης και περιοχές στις οποίες δεν γινόταν βόσκηση έπειτα από αίτημα των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, με την προϋπόθεση να καταρτιστούν διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

Τα κριτήρια για την κατάταξη των βοσκήσιμων ακινήτων σε ζώνες χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας, τα στρέμματα που αναλογούν ανά ζωική μονάδα ανάλογα με τη βοσκοϊκανότητα του βοσκοτόπων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα θα ορίζονται με απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πού θα απαγορεύεται η βόσκηση

Σε εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες η βοσκή ζώων θα απαγορεύεται με δασική αστυνομική διάταξη βοσκής που θα εκδίδεται αυτεπάγγελτα από τον δασάρχη. Γενικότερα, θα απαγορεύεται η βοσκή των προβάτων και των μεγάλων ζώων το λιγότερο επί πενταετία, καθώς και των αιγών το λιγότερο επί δεκαετία από την ημέρα της πυρκαγιάς στις κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις που υπέρκεινται χωριών και συνοικισμών ή βρίσκονται εντός λεκανών σχηματισμού χειμάρρων.

Σε αναδασωτέες εκτάσεις στις οποίες επήλθε πλήρης αναγέννηση μετά την πυρκαγιά ο χρόνος απαγόρευσης της βοσκής θα ρυθμίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το νέο σχέδιο νόμου για τα δασικά οικοσυστήματα αναμενόταν να παρουσιαστεί αυτές τις ημέρες, ωστόσο η παραίτηση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος κ. Στ. Καλαφάτη, προκειμένου να μπει στη μάχη για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι πολύ πιθανό να καθυστερήσει τις διαδικασίες.

Δικαιώματα και μισθώματα

Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής σε κτηνοτρόφους θα κατανέμονται από τις οικείες κτηνοτροφικές οργανώσεις, συνεχίστε την ανάγνωση…

Δημοσιεύτηκε στο Helios Plus στις 14 Φεβρουαρίου 2014
voski


ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: