Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης

Επιστημονικός Συντονιστής Τομέα Διατήρησης (Conservation Manager)

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Διατήρησης της Οργάνωσης στην Αθήνα.

Γενικά καθήκοντα

O Επιστημονικός Συντονιστής θα υποστηρίζει τον Διευθυντή, σύμφωνα με την στρατηγική της ΕΟΕ, στην κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσεων διατήρησης και του σχετικού προϋπολογισμού. Επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη για τον συντονισμό, υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη συγκεκριμένων προγραμμάτων διατήρησης σε συμφωνία με τον Διευθυντή. Ο Επιστημονικός Συντονιστής θα συντονίζει το προσωπικό του Τομέα Διατήρησης και των σχετικών προγραμμάτων και θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες κατάρτισης – επιμόρφωσης και συναντήσεις εργασίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσοντας τις τεχνικές δυνατότητες και την εμπειρία του. Ο Επιστημονικός Συντονιστής θα εργάζεται σε στενή συνεργασία με την BirdLife International.

Προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

• Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετική επιστήμη
• 3 χρόνια ελάχιστη προϋπηρεσία σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (κατά προτίμηση στις ελληνικές συνθήκες)
• Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού προγραμμάτων
• Γνώση θεμάτων διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα θεμάτων διατήρησης ορνιθοπανίδας
• Δυνατότητες κατανόησης και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων
• Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης προσωπικού
• Δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά
• Άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και αγγλικά
• Δίπλωμα οδήγησης
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ

• Γνώση θεμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας
• Εξοικείωση με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ινστιτούτα που ασχολούνται με θέματα διατήρησης
• Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
• Εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα –δράσεις της ΕΟΕ ή άλλης περιβαλλοντικής ΜΚΟ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
Αιτήσεις (συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα) μπορούν να αποστέλλονται στην Ορνιθολογική υπ’ όψη κου. Γιώργου Σγούρου (οπωσδήποτε ηλεκτρονικά σε μορφή .doc ή .pdf), στηνηλεκτρονική διεύθυνση info@ornithologiki.gr. Αποδοχή βιογραφικών έως 16/03/2014.

http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=79374ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: