Διεξαγωγή ενηµερωτικών ηµερίδων για την προστασία της Νανόχηνας

nanoxina

Με την αριθ. 105774/856/19.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤ0-8ΤΕ) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών εγκρίθηκε η διεξαγωγή ηµερίδων ενηµέρωσης για τη Νανόχηνα για µαθητές και για το ευρύτερο κοινό που θα πραγµατοποιηθούν σε δύο περιοχές: στην Κερκίνη τις ηµέρες 16, 17 και 18 Μαρτίου 2014 και στον Έβρο τις ηµέρες 20, 21 και 22 Μαρτίου 2014.

α) Κερκίνη: Η ηµερίδα ενηµέρωσης της 16ης Μαρτίου 2014 προορίζεται για το ευρύτερο κοινό, ενώ τις ηµέρες 17 και 18 Μαρτίου 2014 η ενηµέρωση θα απευθύνεται σε µαθητές σχολείων της ευρύτερης περιοχής των Σερρών.

β) Έβρος: Η ηµερίδα ενηµέρωσης της 22ης Μαρτίου 2014 προορίζεται για το ευρύτερο κοινό, ενώ τις ηµέρες 20 και 21 Μαρτίου 2014 η ενηµέρωση θα απευθύνεται σε µαθητές σχολείων της ευρύτερης περιοχής Αλεξανδρούπολης.

Η διεξαγωγή των ενηµερωτικών ηµερίδων για την προστασία της Νανόχηνας εντάσσεται στα πλαίσια του προγράµµατος «Προστασία της Νανόχηνας στους τόπους διαχείµασης και στάσεων εντός των µεταναστευτικών δρόµων της Ευρώπης – Safeguerding LWfG» του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2014 (ΣΑΕ 0842) και αφορά Δράση της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Συνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: