ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακ.: Σύσταση επιτροπής υποβολής προτάσεων για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον ∆ασολογικό κλάδο

geotee anmak

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ, αποφάσισε να συστήσει επιστημονική επιτροπή Δασολόγων, η οποία θα εξετάσει και θα μελετήσει:

  1. τις αλλαγές που επιφέρουν στα επαγγελματικά δικαιώματα των ∆ασολόγων και στη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών τα τελευταία σχέδια νόμου που τίθενται προς διαβούλευση (π.χ. για τις τοπογραφικές εργασίες σε δασικές εκτάσεις, τα νέα οργανογράμματα κ.α.),
  2. τη πρακτική που ακολουθούν ορισμένες εταιρείες βλάπτοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των δασολόγων και τη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών,
  3. την έκθεση επιθεώρησης – έρευνας των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης για τη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών. 

Ο σκοπός δημιουργίας αυτής της επιτροπής είναι η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων επί όλων των θεμάτων, που θίγουν το δασολογικό κλάδο προς τους αρμόδιους φορείς, δρώντας μάλιστα και συμβουλευτικά τόσο προς την ∆.Ε. του Παραρτήματος Αν. Μακεδονίας και προς το ∆.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όσο και προς τα αρμόδια υπουργεία γενικότερα, υποστηρίζοντας επιστημονικά το ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας μεταξύ άλλων και σε ∆ασολογικά θέματα.

Για τον σκοπό αυτό, η Δ.Ε. Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ, καλεί τους ∆ασολόγους – μέλη του Παραρτήματός, που θέλουν να προσφέρουν τις επιστημονικές τους γνώσεις τους και την εμπειρία τους, να συμμετάσχουν στην υπό σύσταση επιτροπή ώστε να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.  

Λόγω πίεσης χρόνου ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 24/3/2014. 

Οι ενδιαφερόμενοι Δασολόγοι παρακαλούνται να έρθουν σε άμεση επαφή με το παράρτημα, ή να στείλουν με e-mail ή με φαξ  σύντομο βιογραφικό σημείωμα, ώστε να τους γνωστοποιηθούν οι όροι, οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην επιτροπή.  

Σχετικό έγγραφο: 

GEOTEE2ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: