Ο απολογισμός του κ. Καλαφάτη στο ΥΠΕΚΑ

kalafatis

Σε απολογισμό  και παρουσίαση των νέων δράσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος προχώρησε σήμερα ο Σταύρος Καλαφάτης που  εγκαταλείπει τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, όντας υποψήφιος για τη δημαρχία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον κ. Καλαφάτη, το ενιαίο σχέδιο του ΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση νέας πολιτικής γης  μέχρι το 2020. Στη βάση του είναι ο νέος Νόμος για το Κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες που ψήφισε η Βουλή τον Ιούνιο. Νόμος που ξεμπλοκάρει το έργο και συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωσή του. Ήδη ο Υπουργός ΠΕΚΑ και η ΕΚΧΑ ΑΕ (Κτηματολόγιο) προχωρούν τους διαγωνισμούς με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι το 2020.

Ακολούθησε ο Νέος Νόμος για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης με τον οποίο υλοποιείται μεγάλο μέρος του συνολικού σχεδίου για την πλήρη καταγραφή του δομημένου χώρου.

Για πρώτη φορά:

-Δίνονται κίνητρα στους πολίτες να ενταχθούν στις διατάξεις του νόμου και να «ζωντανέψουν» περιουσιακά τους δικαιώματα.

-Υπάρχει ουσιαστική μέριμνα για ευαίσθητες, ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας, όπως είναι μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι και άλλοι.

-Ευνοούνται έμπρακτα και ουσιαστικά οι περιοχές που πλήττονται από την αυθαίρετη δόμηση μέσω των μηχανισμών του «περιβαλλοντικού ισοζυγίου».

«Πάνω σε αυτό να σημειώσω ότι υπέγραψα ήδη την υπουργική απόφαση για το συμψηφισμό του 50% του ειδικού προστίμου των αυθαιρέτων με εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση και την στατική επάρκεια των κτιρίων.

Να σημειώσω επίσης, ότι αποστέλλουμε σήμερα στο ΣτΕ το ΠΔ για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου, ώστε να προχωρήσει η πολεοδομική καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας, στην υπάρχουσα πραγματική τους κατάσταση. Απώτερος στόχος είναι να υπάρξει μία ρεαλιστική προσέγγιση του δομημένου χώρου της ελληνικής επικράτειας. Ο νέος αυτός θεσμός, μέσα από την ηλεκτρονική διαδικασία που εισάγει, προάγει τη διαφάνεια στην αγορά, αυξάνει την ορθή πληροφόρηση, αναβαθμίζει το περιουσιακό δικαίωμα κάθε πολίτη. Αποτελεί μία αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του κτιρίου, που προάγει την τόσο την ασφάλεια των κατασκευών όσο και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Επίσης το έργο «Σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας κτιρίων για την εφαρμογή του ν.3843/2010» προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών του. Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του υποσυστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών δόμησης καθώς και το υποσύστημα διαχείρισης ελέγχων από τους ελεγκτές δόμησης και επίβλεψης από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Προχωρά ήδη η πιλοτική εφαρμογή αυτών των υποσυστημάτων σε επιλεγμένες Υπηρεσίες Δόμησης σε όλη την επικράτεια (ΥΔΟΜ Αθηνών, Πειραιά, Ηρακλείου Κρήτης, Χανιών και Κομοτηνής) καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ (ΕΥΕΔ Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και ενσωματώνονται τυχόν παρατηρήσεις των Υπηρεσιών. Παράλληλα έχουν συνταχθεί τα σχέδια των Υπουργικών αποφάσεων για την ενεργοποίηση των συστημάτων αυτών, όπως προβλέπεται από το νόμο 3843/2010, τα οποία σε συνεργασία με το ΤΕΕ θα οριστικοποιηθούν μέσα στο επόμενο μήνα.

Επίσης, θέλω να σημειώσω την επανέναρξη του Έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας» με Αναθέτουσα Αρχή την ΚτΠ ΑΕ, με Κύριο του Έργου το ΥΠΕΣ και με την ενεργή συμμετοχή του ΥΠΕΚΑ. Προσπαθήσαμε πολύ, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας, να προχωρήσει το έργο γιατί είναι πολύ χρήσιμο για όλους τους εμπλεκόμενους αλλά και τον κάθε πολίτη. Το Έργο έχει ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση χαρτών και την εισαγωγή σε πληροφοριακό σύστημα της ισχύουσας πολεοδομικής πληροφορίας που εμπεριέχεται σε εγκεκριμένα διαγράμματα χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ) και πολεοδομικά – ρυμοτομικά σχέδια της χώρας.

Σε συνδυασμό με το νέο θεσμό της «Τράπεζας Γης», τον οποίο ήδη καθιερώσαμε με το νόμο 4178 και οι τελικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία του ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν σε λίγους μήνες – αλλά και τα όσα προβλέπει ήδη ο Νόμος «για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» που ψηφίσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου, αλλάζει οριστικά η νοοτροπία για το δημόσιο χώρο και μπαίνουν οι όροι της βιώσιμης σύνδεσής του με την ανάπτυξη και το περιβάλλον.

Παράλληλα, είναι στη φάση ολοκλήρωσης το τρίτο σημαντικό υποστύλωμα της μεγάλης πολεοδομικής και χωροταξικής  μεταρρύθμισης. Η σχετική προεργασία γίνεται εδώ και ενάμιση χρόνο γιατί είναι μεταρρύθμιση πυρήνα για τη μεγάλη μεταστροφή της χώρας. Απλουστεύει και απλοποιεί τις διαδικασίες για να διευκολύνονται οι επενδύσεις. Στοχεύει στην ελάφρυνση του κεντρικού κράτους από τον τεράστιο όγκο χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων, μέσω της αποκέντρωσης του σχεδιασμού στις Περιφέρειες και της ανάθεσης εκπόνησης και έγκρισης των Πολεοδομικών Σχεδίων στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Στο μεταξύ και μέχρι να υπάρξει το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία.

* Με την αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και τη στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων σε ένα πλαίσιο βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης

Και

* Με την αναθεώρηση και εξειδίκευση των 12 Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού ώστε να είναι συμβατά με τις νέες συνθήκες.

Εδώ θέλω να σημειώσω ορισμένα πράγματα για ένα ακόμη μεγάλο βήμα που κάνουμε: Επικαιροποιούμε όπου χρειάζεται, -και μετά από 3 δεκαετίες είναι λογικό να χρειάζεται- την κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης. Το σχετικό νομοσχέδιο είναι έτοιμο μετά τη δημόσια διαβούλευση που κάναμε και μπορεί σχετικά γρήγορα να προωθηθεί προς ψήφιση.

Πριν περάσω στα άλλα θέματα αρμοδιότητάς μου, θα ήθελα να τονίσω ότι ολοκληρώσαμε την επεξεργασία του νομοσχεδίου για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και την ιδιωτική πολεοδόμηση.

Βασικός άξονας του νομοσχεδίου είναι η πολεοδομική οργάνωση του χώρου για να διευκολυνθεί μία στροφή στην Περιφέρεια. Η Πολιτεία οφείλει να οργανώσει το χώρο και να δημιουργήσει προϋποθέσεις αναζωογόνησης της υπαίθρου. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αυτό ακριβώς υπηρετείται και καθιερώνεται ένα νέο, αποτελεσματικό και γρήγορο μοντέλο πολεοδόμησης περιοχών και αναθέρμανσης της οικονομικής ζωής σε μικρούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς της χώρας. Το ζήτημα της ιδιωτικής πολεοδόμησης και των οικοδομικών συνεταιρισμών είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Επί τέσσερις τουλάχιστον δεκαετίες δεν έχει βρεθεί αποτελεσματική λύση. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έγινε ουσιαστική δουλειά για την καταγραφή των οικοδομικών συνεταιρισμών, τη συγκέντρωση παρατηρήσεων και απόψεων και εξετάσθηκαν ποικίλα σενάρια επίλυσης προβλημάτων. Το σχέδιο νόμου είναι ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος, για όσους οικοδομικούς συνεταιρισμούς έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις ή έχουν ήδη δικαιωθεί από τα δικαστήρια.

Επιπλέον, όπως ήδη γνωρίζετε, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα υδατορέματα, πολεοδομικές διατάξεις, τις τροποποιήσεις του Νέου Οικοδομικού κανονισμού και τις προβλέψεις για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ποδοσφαιρικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Πέρα από την πολεοδομική και χωροταξική πολιτική…

Η ορθή αξιοποίηση και προστασία των δασών και των υδάτων της χώρας, για μας αποτελεί μείζον, ευρύ κοινωνικό ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά στο δάσος…

Ενισχύουμε τα μέτρα ανάπτυξης και προστασίας των δασικών εκτάσεων.

* Επιλύουμε χρόνια προβλήματα των πολιτών της υπαίθρου, αίροντας περιττά εμπόδια, και προστατεύοντας πιο αποτελεσματικά τα δάση.

* Διευκολύνουμε τους πολίτες να ασχοληθούν και πάλι με τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική και δασική παραγωγή, δίνοντας νέα πνοή στην ελληνική περιφέρεια.

Δύο νομοσχέδια, αυτό για τις επιτρεπτές δασικές επεμβάσεις και το άλλο για τους δασικούς συνεταιρισμούς, είναι σε φάση τελικής επεξεργασίας και μπορούν, με διαφορά λίγων εβδομάδων, να προωθηθούν σύντομα προς ψήφιση.

Οφείλω επίσης να θυμίσω την διαρκή ενασχόληση της Ειδικής Γραμματείας Δασών, του ΥΠΕΚΑ και εμένα προσωπικά με τα θέματα τόσο της λαθροϋλοτομίας όσο και της προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχετε αποδεικνύουν ότι όταν θέλουμε μπορούμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τους υδατικούς πόρους…

Με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που σε λίγο ολοκληρώνονται για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα, αποκτούμε, επιτέλους, για πρώτη φορά, μία εθνική πολιτική για το νερό. Ήδη έχουμε δημοσιεύσει δέκα από τα δεκατέσσερα σχέδια και σύντομα ακολουθούν και τα υπόλοιπα, ώστε μέσα στο 2014 να υπάρχει συνολική στρατηγική διαχείρισης των υδάτων της χώρας.

Παράλληλα, επιλύουμε και χρονίζοντα προβλήματα της διοίκησης που ταλαιπωρούν τους πολίτες, θωρακίζοντας την ίδια στιγμή το υδάτινο περιβάλλον, όπως γίνεται για παράδειγμα με τη νομοθετική πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει σε σχέση με τα Υδατορέματα αλλά και με τις ΚΥΑ που ετοιμάσαμε για την καταγραφή από τη μία και το νέο τρόπο αδειοδοδότησης από την άλλη των σημείων υδροληψίας, όπως οι γεωτρήσεις.

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω την εξαιρετικά δουλειά που έκαναν τους τελευταίους μήνες η Ειδική Γραμματεία Υδάτων και η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας προκειμένου να προωθηθεί, για πρώτη φορά, μία ουσιαστική και πραγματική λύση στο πρόβλημα του Ασωπού. Η πρόταση του ΥΠΕΚΑ, που συνδιαμορφώθηκε από όλους τους εμπλεκομένους είναι έτοιμη και είναι θέμα ημερών ή εβδομάδων η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για την υλοποίηση του έργου που θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την περιοχή του Ασωπού» κατέληξε ο κ. Καλαφάτης.

Πηγή:www.capital.grΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: