Δημοσιουπαλληλική Ενότητα Δασολόγων: οι εξελίξεις για την συρρίκνωση της Δασικής Υπηρεσίας, επιτακτική ανάγκη άμεσης παρέμβασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ  

 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΤΑΚΤΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Σε λίγες μέρες θα τελειώσουν τα ψέματα, οι αυταπάτες και οι ψευδαισθήσεις που καλλιεργεί η πλειοψηφία του ΔΣ της ΠΕΔΔΥ.

Τελειώνει το έργο της επιτροπής για την Αξιολόγηση των δομών της Δασικής υπηρεσίας και αρχίζει η υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής.

Ποια είναι όμως αυτή και ποιος ο ρόλος της πλειοψηφίας της ΠΕΔΔΥ μέχρι σήμερα;

Η κυβέρνηση επιδιώκει την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα. Όλες οι μελέτες  που γίνονται,  βασίζονται στην έκθεση του ΟΟΣΑ που έχει στόχο τη μείωση του των Δομών σε όλο το Δημόσιο Τομέα τουλάχιστον κατά 35%. Για ένα μικρό, ευέλικτο και επιτελικό κράτος αποτελεσματικότερο στην εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων που επιδιώκουν να βρουν διέξοδο κερδοφορίας για τα υπερσυσσωρευμένα κέρδη τους και μάλιστα σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης.

Ενιαία πολιτική υλοποιείται σε όλο το δημόσιο τομέα δεν αφορά μόνο τη δασική υπηρεσία, ούτε υπάρχει περίπτωση να εξαιρεθεί. Άλλωστε το πόρισμα των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης μιλάει για κατάργηση 80 δασαρχείων, ενώ η μέχρι σήμερα εμπειρία σχετικά με τις αξιολογήσεις των δομών των Υπουργείων και των Δήμων, μόνο αρνητικές επιπτώσεις έχει. Όλες οι αξιολογήσεις κατέληξαν στη μείωση των οργανικών μονάδων και στη μείωση του υπηρετούντος προσωπικού.

Σ αυτό το πλαίσιο η κυβερνητική πολιτική στον τομέα των Δασικών οικοσυστημάτων σύμφωνη με τη  στρατηγική της ΕΕ,  για προσαρμογή των δασών στην οικονομία της αγοράς και με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, επιτρέπει και νομιμοποιεί κάθε επέμβάση  στα δάση, (τουριστική, υδροηλεκτρική, εξόρυξης ορυκτού πλούτου, κατασκευαστική, γενικότερα επιχειρηματική).   Το νέο που φέρνει είναι ότι ενώ κατά το παρελθόν όλες οι κυβερνήσεις επιδίωκαν τον αποχαρακτηρισμό δασών @ δασικών εκτάσεων, σήμερα επιδιώκουν να επιτρέπονται όλες οι επεμβάσεις από τους επιχειρηματικούς ομίλους στα δάση και τις δασικές εκτάσεις χωρίς να αποχαρακτηρίζονται.

Γι αυτό είναι αναγκαίος όρος  η παραπέρα συρρίκνωση της Δασικής υπηρεσίας,  η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των αντικειμένων που μέχρι σήμερα ασκούσε.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα ακόμη βήμα στην εμπορευματοποίηση των δασικών οικοσυστημάτων και της κρατικής περιουσίας. Αποτελεί συνέχεια της πολιτικής που ξεκίνησε με τον Ν. 998/1979, συνεχίστηκε με το Ν. 1734/1987 και με αλλεπάλληλες προσπάθειες νομιμοποιήσεων και εκχώρησης κρατικής δασικής περιουσίας στο κατασκευαστικό, τουριστικό και όχι μόνο κεφάλαιο. Η κυβέρνηση έρχεται να άρει όλα τα εμπόδια για την δράση του μεγάλου κεφαλαίου. Στο όνομα της δήθεν βιώσιμης ανάπτυξης επιδιώκει την παράδοση των δασικών οικοσυστημάτων στους επιχειρηματικούς ομίλους, παραχωρώντας τους το δικαίωμα επενδύσεων χωρίς δαπάνες στη γη, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα της κτηνοτροφίας. Νομιμοποιεί και αναγνωρίζει δικαιώματα ιδιοκτησίας καταπατήσεων, εκχερσώσεων, επεκτάσεων σε χιλιάδες στρέμματα κρατικών δασικών οικοσυστημάτων. Για να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική επιδιώκεται κατάργηση δασαρχείων, οργανωτική συρρίκνωση.

Και βέβαια η επίθεση δεν αφορά μόνο τα δάση. Οι εξελίξεις και η επίθεση στην υγειά, παιδεία, στη μείωση των μισθών και των μεροκάματων, στο σύνολο της ζωής μας είναι σε εξέλιξη.

ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Η ΔΟΜΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΟΜΗ.

 Η μόνη αναδιάρθρωση της Δασικής Υπηρεσίας, που πρέπει να αποτελεί στόχο όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο δασικό τομέα, όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος και όλου του λαού, αφορά:

  • Στην κάθετη διάρθρωση της δασικής υπηρεσίας αντί του σημερινού κατακερματισμού της ανάμεσα σε Υπουργεία και άλλα διοικητικά μορφώματα (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις).
  • Στην μετατροπή της Δασικής υπηρεσίας στον κύριο φορέα προστασίας, διοίκησης και διαχείρισης των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων
  • Στην απόσυρση όλων των νόμων που αφαιρούν αρμοδιότητες από τη δασική υπηρεσία (Δασικοί Χάρτες στην ΕΚΧΑ ΑΕ, Τμήμα Δασών στον Υπ. Ανάπτυξης, Φορείς Διαχείρισης στους Εθνικούς Δρυμούς, Δασοτεχνικά Έργα σε Δήμους κλπ) και των διατάξεων που εκχωρούν δημόσια εξουσία σε ιδιωτικούς φορείς. 
  • Στην κωδικοποίηση και αναμόρφωση του δασικού νομοθετικού πλαισίου με την κατάργηση όλων των αντιδασικών και αντιπεριβαλλοντικών νόμων και διατάξεων. 
  • Στην στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό όλων των αναγκαίων κλάδων και ειδικοτήτων.
  • Στην αποκλειστική χρηματοδότηση του τομέα και στην αυτοτελή και αδιάλειπτη χρηματοδότηση του τομέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αν η κυβέρνηση  ενδιαφέρονταν για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και την καλύτερη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών, θα έπρεπε να εξασφαλίσει την ολοκληρωμένη προστασία διαχείριση και οικολογική ανόρθωση των δασικών οικοσυστημάτων να αυξήσει τον παραγωγικό και προστατευτικό τους ρόλο, να υλοποιήσει τα απαραίτητα δασοτεχνικά έργα, την αντιπλημμυρική προστασία, την δασοπυροπροστασία, την επίλυση του ιδιοκτησιακού , την προστασία της δημοσίας δασικής περιουσίας.

Τα δασικά οικοσυστήματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων με μια δασική πολιτική που θα εξασφαλίζει την προστασία και την ολοκληρωμένη διαχείριση τους, την ανάπτυξή τους ως βασικού τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικολογική τους ανόρθωση, αφού αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του φυσικού περιβάλλοντος. Προϋπόθεση είναι μια άλλη πολιτική με κοινωνικοποίηση των δασών που θα εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη προστασία, διαχείριση και ανάπτυξή τους στο πλαίσιο κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας.

Σε αυτές τις συνθήκες η πλειοψηφία του ΔΣ της ΠΕΔΔΥ καλλιέργησε αυταπάτες, δεν φρόντισε να σχεδιάσει και να οργανώσει την ανάπτυξη ενός προγράμματος δράσης – αγωνιστικών κινητοποιήσεων με κλιμακούμενες μορφές πάλης, με εξασφάλιση συμμαχιών. Περιορίστηκε σε “μάχες” στο πλαίσιο των επιτροπών και υπηρεσιακών παραγόντων. Δεν προσανατόλισε πρακτικά αγωνιστικά τους κλάδους, μη αξιοποιώντας τις περιφερειακές συσκέψεις. Αφήνει ουσιαστικά στην τύχη τους όλους τους εργαζόμενους στη δασική υπηρεσία στο όνομα της “ικανότητας” και της  “μάχης” στο πλαίσιο μιας επιτροπής ο ρόλος της οποίας είναι από χέρι σημαδεμένος: Είτε να εξειδικεύσει την κυβερνητική πολιτική, είτε στην καλύτερη περίπτωση να αγνοηθούν τα οποία συμπεράσματα της δεν εντάσσονται στις παραπάνω κυβερνητικές επιλογές. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ.

Εμείς Προτείναμε 

  • Έκτακτη ΓΣ της ΠΕΔΔΥ αλλά η πλειοψηφία ισχυρίσθηκε ότι δεν θα έχει συμμετοχή.
  • Δημιουργία πυρήνων – επιτροπών αγώνα σε επίπεδο διευθύνσεων ή κατά εργασιακό χώρο που θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις, αλλά η πλειοψηφία του ΔΣ και όχι μόνο θεώρησε ότι δεν υπάρχει διάθεση.

ΚΑΛΟΥΜΕ 

ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΣΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ 

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 

ΕΚΛΕΓΟΥΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΕΤΣΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΔΔΥ

♦ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ ΑΛΛΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

♦ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΑΣΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

♦ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΣΤΙΣ ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΜΑΧΗΤΙΚΑ 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΗ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
(Δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Δημόσιο)

2 ΑΠΡΙΛΗ 2014


ded2ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: