Βουλή: Τροπολογία για παράταση της λειτουργίας των λατομείων και πολεοδομικές ρυθμίσεις

latomeio

Τροπολογίες για τη συνέχιση λειτουργίας των λατομείων σχιστολιθικών πλακών, αλλά και με διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα, κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τα υδατορέματα, το οποίο εισέρχεται αύριο προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Οι τροπολογίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– Για όσους εκμεταλλευτές λατομείων σχιστολιθικών πλακών δεν έχουν λάβει άδεια για τις επιχειρήσεις τους, ή δεν έχουν συνάψει συμβάσεις μίσθωσης με το Δημόσιο αλλά είχαν καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο Δασαρχείο για την αναγνώριση της κυριότητάς τους, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός δύο μηνών, αιτήσεις για άδεια παραχώρησης και εκμετάλλευσης, τεχνική μελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και αίτηση για την σύναψη απευθείας σύμβασης μίσθωσης ή αναγνώρισης της έκτασης.

– Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, «η άμεση διακοπή της λειτουργίας των λατομείων σχιστολιθικών πλακών, θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και συνακόλουθα την τοπική και εθνική οικονομία». Στο παραπάνω πλαίσιο, αναστέλλεται και η είσπραξη προστίμων εκτέλεσης των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής των λατομείων, καθώς και των πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης χρήσης που έχουν επιβληθεί με βάση τη δασική νομοθεσία, μέχρι την επίλυση των ιδιοκτησιακών ζητημάτων. Σημειώνεται πως η τροπολογία για τα λατομεία έχει και αναδρομική ισχύ όσον αφορά πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίμων ή ειδικής αποζημίωσης, αλλά και άλλες διοικητικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, καθώς οι εν λόγω πράξεις αίρονται υποχρεωτικά σε περίπτωση που τηρηθούν οι προβλέψεις της τροπολογίας.

– Επιτρέπονται χωρίς τους προηγούμενους περιορισμούς, οι απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα, και φρεατίων ανελκυστήρων με μέγιστο εξωτερικό ύψος τα 3,8 μέτρα, σε περίπτωση που με την προσθήκη τους η εκάστοτε πολυκατοικία ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.

– Παρατείνεται μέχρι τα τέλη του χρόνου, η προθεσμία που δόθηκε στις κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές που λειτουργούν σε δάση και δασικές εκτάσεις (ή εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων), προκειμένου να λάβουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων, οικοδομική άδεια, και άδεια λειτουργίας.

– Εντάσσεται και ο νομός Χανίων στις ρυθμίσεις του άρθρου 10 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.4067/2012), με τον οποίον παρέχεται η δυνατότητα ποσοστιαίας αύξησης του συντελεστή δόμησης, υπό τον όρο της ποσοστιαίας μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου.

– Με υπουργική απόφαση εγκρίνονται πολεοδομικές ρυθμίσεις (πολεοδομικές μελέτες επεκτάσεων, τοπικά ρυμοτομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ρυμοτομικών σχεδίων, όροι δόμησης και χρήσεων γης κ.ά.) που εγκρίθηκαν από αναρμόδια όργανα, υπό την προϋπόθεση ότι εγκρίνονται ως έχουν. Η συμφωνία των δύο σχεδίων διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας του αρχικού και του μεταγενέστερου σχεδίου, οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για την έγκριση του τελευταίου, προσδιορίζονται και πάλι με υπουργική απόφαση.

– Παρέχεται εύλογο χρονικό διάστημα (μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015) για την εκκαθάριση των δαπανών της Ελληνικής Προεδρίας και την εν γένει τακτοποίηση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Πηγή: www.capital.grΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: