40 εκατ. περισσότερα στρέμματα για βόσκηση από το 2015

voski

Τράτσα Μάχη | TO BHMA

Άλλαξε τη Δευτέρα, με ρύθμιση που «πέρασε» στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, ο ορισμός των βοσκοτόπων. Πλέον στις βοσκήσιμες εκτάσεις εντάσσονται δασικές περιοχές με ποώδη, φρυγανική ή ξυλώδη βλάστηση, με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή ακόμη και μεικτή.

Με άλλα λόγια, η χρήση της βοσκής εντός των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία θα μπορεί να ασκείται ελεύθερα, στο βαθμό που, όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη, «δεν παρεμποδίζεται η φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη».

Ειδικότερα, με τροπολογία, την οποία κατέθεσαν τη Δευτέρα βουλευτές της ΝΔ και του ΠαΣοΚ, αντικαθίσταται το άρθρο 103 του δασικού κώδικα, το οποίο ρύθμιζε από το 1969 τη βοσκή εντός των δασών, των δασικών εκτάσεων και των δημόσιων και εποικιστικών χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Στόχος των υπουργείου Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η ένταξη περισσότερων επιλέξιμων εκτάσεων στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) από το 2015, ώστε να μη χαθούν πολύτιμες ενισχύσεις για τους έλληνες κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με τον υπουργό κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, οι αξιοποιήσιμες βοσκήσιμες εκτάσεις από περίπου 11 εκατ. στρέμματα που είναι σήμερα, μπορεί να αυξηθούν κατά 40 εκατ. στρέμματα και να φτάσουν τα 51 εκατ. στρέμματα.

Με την τρέχουσα ΚΑΠ, ο κτηνοτρόφος που ασκούσε ελεύθερη κτηνοτροφία (όχι σταβλισμένη) έπαιρνε μια ειδική ενίσχυση, η οποία σχετιζόταν με το ζωικό κεφάλαιο που είχε. Από το 2015 τα δικαιώματα αυτά καταργούνται και οι επιδοτήσεις θα δίδονται με βάση την έκταση των βοσκοτόπων. Δηλαδή ανάλογα με τα στρέμματα της βοσκήσιμης έκτασης που χρησιμοποιεί ο κτηνοτρόφος και τα οποία δηλώνει στον ΟΣΔΕ, θα παίρνει και την ανάλογη ενίσχυση.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αρχικά περιλαμβάνονταν στο σχέδιο νόμου για τα δασικά οικοσυστήματα, το οποίο αναμενόταν να παρουσιαστεί στις αρχές του έτους. Όμως, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΚΑ, ακόμη δεν έχουν καταλήξει στο τελικό κείμενο του νόμου καθώς υπάρχουν σοβαρά κωλύματα και έτσι δεν αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση πριν από το καλοκαίρι. Γι΄ αυτό αποφασίστηκε οι ρυθμίσεις για τους βοσκότοπους να κατατεθούν ξεχωριστά, ως τροπολογία, ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες έως τις αρχές του 2015, οπότε θα ισχύσει η νέα ΚΑΠ.

Η βόσκηση, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, θα ασκείται βάσει διαχειριστικών σχεδίων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τη βοσκοϊκανότητα του οικοσυστήματος (εξασφάλιση επαρκούς τροφής) και τη δυνατότητα αναβάθμισής του.

Για μεν τις ιδιωτικές εκτάσεις, τα σχέδια αυτά θα συντάσσονται με μέριμνα των ιδιοκτητών τους, ενώ για τις δημόσιες εκτάσεις από τις κτηνοτροφικές οργανώσεις, ή εάν αυτές αδυνατούν, από την περιφερειακή ενότητα.

Τα σχέδια θα πρέπει να καταρτίζονται μέσα σε τρία χρόνια και θα εγκρίνονται από τον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου δασάρχη ή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων. Ωστόσο, προκειμένου να προχωρούν οι διαδικασίες, εν όψει της νέας ΚΑΠ, μέσα σε έναν χρόνο από τη δημοσίευση της ρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί προσωρινά διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων περιοχών της χώρας.

Στους βοσκότοπους θα επιτρέπονται κατασκευές ή εγκαταστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να προβλέπονται από τα διαχειριστικά σχέδια, για την εξυπηρέτηση του βοσκότοπου και των εκτροφών.

Το μοίρασμα των βοσκοτόπων θα γίνεται από τα συλλογικά όργανα των ίδιων των κτηνοτρόφων και τις Περιφέρειες. Το μίσθωμα θα δίδεται υπέρ του οικείου δήμου και θα αποδίδεται υποχρεωτικά για τη συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκοτόπων, καθώς και για τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων. Από την καταβολή μισθώματος θα εξαιρούνται οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι (ακτήμονες που είχαν αποκατασταθεί με παραχώρηση γης, με παλαιότερο νόμο).

Με απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα ορίζονται τα κριτήρια για την κατάταξη των βοσκήσιμων ακινήτων σε ζώνες χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας και τα στρέμματα που αναλογούν σε κάθε ζωική μονάδα.

Κάθε χρόνο, για τις βοσκήσιμες εκτάσεις θα δημιουργείται ένας θεματικός χάρτης στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS – GIS), ο οποίος, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, θα αφορά αποκλειστικά την εφαρμογή των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων και «δεν θα επηρεάζει την αποτύπωση, προστασία και διαχείριση των εκτάσεων αυτών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο».

Για τις εκτάσεις, οι οποίες πρόκειται να κηρυχθούν αναδασωτέες, θα εκδίδεται δασική αστυνομική διάταξη βοσκής από τον δασάρχη ώστε να απαγορεύεται η βοσκή. Ωστόσο, σε αναδασωτέες εκτάσεις (λόγω πυρκαγιάς), στις οποίες έχει επέλθει πλήρης αναγέννηση, θα μπορεί με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να βοσκούνται, εφόσον ο δασάρχης βεβαιώνει ότι δεν θα κινδυνεύσει η ομαλή αποκατάσταση των συγκεκριμένων οικοσυστημάτων.

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=593093ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: