Έγκριση διάθεσης πίστωσης ‐ χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών 

egk

Με την αρ. πρωτ. 110030/1985/16.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ50-ΓΘ4) απόφαση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Π.Δ. &  Φ.Π. του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 1.875.900,00 € από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2014 για την χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων  για  την  υλοποίηση  έργων  και  εργασιών αντιπυρικής  προστασίας  και  οδοποιίας στα πλαίσια του Μέτρου 1 «Προληπτικά  μέτρα  για  την  αντιπυρική  προστασία  των  δημοσίων  δασών και δασικών εκτάσεων» του Α.Π.1 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2014», σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

Σχετικά αρχεία:

  • Απόφαση 110030/1985/16.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ50-ΓΘ4)  Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2014» από πιστώσεις του Ειδικου Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2014


ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: