Ανησυχητική η αυξητική τάση των εκ προθέσεως εμπρησμών και η ατιμωρησία των εμπρηστών

foties

του Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού Π.Σ, ε.α, Νομικού

Συμπεράσματα Μελέτης για την εγκληματικότητα των εμπρησμών στην Ελλάδα.

Από την πρόσφατη Μελέτη μου[1],, σημαντικά και πολύ χρήσιμα, πλην όμως άκρως ανησυχητικά, είναι τα συμπεράσματα, που εξάγονται καθώς και οι τάσεις, που διαπιστώνονται και προσδίδουν μια ζοφερή εικόνα για τα εγκλήματα εμπρησμού και εμπρησμού σε δάση στην Ελλάδα.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, ενδεικτικά σημεία από τα συμπεράσματα της έχουν ως εξής:

 • Η Αττική, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό εγκλημάτων εμπρησμού (άρθρα 264 και 266 παρ. 1 Π.Κ), (217) εγκλήματα, δείκτη εγκληματικότητας εμπρησμών (210) / ανά 100.000 κατοίκους καθώς και τον μεγαλύτερο αριθμό αστικών πυρκαγιών (224) / ανά 100.000 κατοίκους. Παρόλα αυτά εμφανίζει από τα μικρότερα ποσοστά καταδικασθέντων, ήτοι (0,2) άτομα / ανά 100.000 κατοίκους, για τα εγκλήματα εμπρησμού και (0,5) άτομα / ανά 100.000 κατοίκους, για τα εγκλήματα εμπρησμού σε δάση.
 • Στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας παρατηρείται ο μεγαλύτερος αριθμός καταδικασθέντων για εγκλήματα εμπρησμού σε δάση ήτοι (3,3) άτομα / ανά 100.000 κατοίκους και στην Αττική ο μικρότερος (0,5) άτομα / ανά 100.000 κατοίκους.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό εγκλημάτων εμπρησμού / ανά 100.000 κατοίκους εμφανίζεται, κατά φθίνουσα σειρά, στις εξής Περιφέρειες: 1) Αττική (217), 2) Ήπειρος (188), 3) Πελοπόννησος και Θεσσαλία (162), 4) Ιόνια Νησιά (158), 5) Κρήτη (154), 6) Νησιά Αιγαίου (145), 7) Στερεά Ελλάδα (142), 8) Μακεδονία (136) και 9) Θράκη (113).
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό εγκλημάτων εμπρησμού σε δάση / ανά 100.000 κατοίκους εμφανίζεται, κατά φθίνουσα σειρά, στις εξής Περιφέρειες: 1) Ιόνια Νησιά (271), 2) Πελοπόννησος (232), 3) Στερεά Ελλάδα (175), 4) Θράκη (168), 5) Ήπειρος (166), 6) Θεσσαλία (160), 7) Κρήτη (130), 8) Νησιά Αιγαίου (87), 9) Μακεδονία (84) και 10) Αττική (8).
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό καταδικασθέντων / ανά 100.000 κατοίκους για εγκλήματα εμπρησμού εμφανίζεται, κατά φθίνουσα σειρά, στις εξής Περιφέρειες: 1) Ιόνια Νησιά (1) άτομο, 2) Στερεά Ελλάδα και Νησιά Αιγαίου (0,4) άτομα, 3) Πελοπόννησος, Ήπειρος και Θράκη (0,3) άτομα, 4) Αττική, Μακεδονία και Κρήτη (0,2) άτομα και 5) Θεσσαλία (0,1) άτομα. 
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό καταδικασθέντων / ανά 100.000 κατοίκους για εγκλήματα εμπρησμού σε δάση εμφανίζεται, κατά φθίνουσα σειρά, στις εξής Περιφέρειες: 1) Στερεά Ελλάδα (3,3) άτομα, 2) Πελοπόννησος (3,1) άτομα, 3) Νησιά Αιγαίου (3) άτομα, 4) Ιόνια Νησιά (2,4) άτομα, 5) Θράκη (2,1) άτομα, 6) Μακεδονία (1,6) άτομα, 7) Ήπειρος και Θεσσαλία (1,5) άτομα, 8) Κρήτη (1,1) άτομα και 9) Αττική (0,5) άτομα. 
 • Ο μεγαλύτερος αριθμός πυρκαγιών (αστικών και αγροτοδασικών) / ανά 100.000 κατοίκους, εμφανίζεται, κατά φθίνουσα σειρά, στις εξής Περιφέρειες: 1) Μακεδονία και Πελοπόννησος (582) πυρκαγιές, 2) Ιόνια Νησιά (574) πυρκαγιές, 3) Θεσσαλία (563) πυρκαγιές, 4) Θράκη (476) πυρκαγιές, 5) Στερεά Ελλάδα (311) πυρκαγιές, 6) Ήπειρος (265) πυρκαγιές, 7) Αττική (224) πυρκαγιές, 8) Νησιά Αιγαίου (206) πυρκαγιές και 9) Κρήτη (189) πυρκαγιές. 
 • Στις (3) πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην Ελλάδα, (2) είναι αστικές και (1) αγροτοδασική.
 • Στις (7) από τις (10) αστικές πυρκαγιές και στις (4) από τις (10) αγροτοδασικές πυρκαγιές, δεν εξακριβώνεται η αιτία.
 • Στους (172) φερόμενους ως κατηγορούμενους για έγκλημα εμπρησμού (με πρόθεση και από αμέλεια), ένας (1) καταδικάζεται. Αυτό μεταφράζεται ως εξής: Για κάθε (714) αστικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην Ελλάδα, ένας (1) καταδικάζεται.
 • Στους (32) φερόμενους ως κατηγορούμενους για έγκλημα εμπρησμού σε δάση, ένας (1) καταδικάζεται. Αυτό μεταφράζεται ως εξής: Για κάθε (61) αγροτοδασικές πυρκαγιές, ένας (1) καταδικάζεται.
 • Στους (10) συνολικά καταδικασθέντες για εγκλήματα εμπρησμού, περισσότεροι από (8) καταδικάστηκαν για έγκλημα εμπρησμού σε δάση και λιγότεροι από (2) για έγκλημα εμπρησμού.
 • Στους (10) συνολικά κρατηθέντες σε φυλακή, οι (9) σχεδόν καταδικάστηκαν για έγκλημα εμπρησμού και (1) σχεδόν για έγκλημα εμπρησμού σε δάση.
 • Περισσότερες από τις (9) στις (10) αστικές πυρκαγιές, που εκδηλώνονται στην Ελλάδα, οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια, ενώ στις αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ανθρωπογενή αίτια οφείλονται περισσότερες από τις (8) στις (10).
 • Στους (10) εμπρηστές που κρατήθηκαν για κάποιο διάστημα σε κάποια φυλακή, οι (9) σχεδόν είχαν καταδικαστεί για έγκλημα εμπρησμού και ο (1) σχεδόν για έγκλημα εμπρησμού σε δάση.
 • Περισσότεροι από (9) στους (10) εμπρηστές και εμπρηστές σε δάση, είναι ενήλικες και σχεδόν (1) ανήλικος.
 • Σχεδόν (10) στους (10) εμπρηστές και εμπρηστές σε δάση, είναι ψυχικά υγιείς.
 • Ενώ ο μέσος αριθμός των πυρκαγιών (αστικών και αγροτοδασικών) βαίνει μειούμενος, αντιθέτως διαπιστώνεται αυξητική τάση στις εκ δόλου πυρκαγιές.
 • Επίσης παρατηρείται αυξητική τάση των ενήλικων εμπρηστών και αντίστοιχα φθίνουσα τάση των ανήλικων εμπρηστών.
 • Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός της σημαντικής μειούμενης τάσης των υπότροπων εμπρηστών.
 • Εξάλλου μικρή αυξητική τάση παρατηρείται στο ποσοστό καταδίκης των εμπρηστών, σε σχέση με προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα στους (αστικούς) εμπρησμούς από (0,40%) αυξήθηκε σε (0,58%) και στα εγκλήματα εμπρησμού σε δάση από (2,99%) αυξήθηκε σε (3,14%).

Τα στοιχεία της εν λόγω Μελέτης, σχετικά με το πολύ μικρό – πανελλαδικά – ποσοστό καταδίκης των εμπρηστών, το επίσης δυσανάλογο, με βάση τα διαπραχθέντα εγκλήματα εμπρησμού, πολύ μικρό ποσοστό καταδικασθέντων για εγκλήματα εμπρησμού στην Περιφέρεια της Αττικής και γενικά τις ”επιεικείς”, ως προς το ύψος, ποινές, που επιβλήθηκαν στους υπαίτιους αυτών, αποδίδονται, μεταξύ άλλων, στο εξής:
Τελικό Συμπέρασμα:

”………..Δεν υπήρξε ορθή απονομή της Δικαιοσύνης για τα εγκλήματα εμπρησμού και εμπρησμού σε δάση (με πρόθεση και από αμέλεια). Και τούτο γιατί:
α) Είτε δεν αποκαλύφθηκαν όλοι οι υπαίτιοι αυτών για να δικαστούν.
β) Είτε από αυτούς που αποκαλύφθηκαν, δεν παραπέμφθηκαν να δικαστούν και
γ) Είτε δεν καταδικάστηκαν όλοι από αυτούς που αποκαλύφθηκαν και παραπέμφθηκαν στο εδώλιο του αρμοδίου δικαστηρίου για να δικαστούν……………………………………………………..”.

Για τα ανωτέρω παθογενή αίτια στην απονομή του δικαίου, που αναδεικνύονται μέσα από την εν λόγω Μελέτη, η ευθύνη εστιάζεται πρωτίστως στη δυσλειτουργία και αποτελεσματικότητα του αρμόδιου διωκτικού μηχανισμού.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν: ”…..καταδεικνύεται προφανώς έλλειμμα ικανοποιητικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του αρμόδιου διωκτικού μηχανισμού, να πατάξει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο την σχετική με τα εγκλήματα εμπρησμού και εμπρησμού σε δάση εγκληματικότητα.”

Πηγή: http://www.andrianos-firedepartment.blogspot.com ”ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ”


Σημείωση [1]: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού Π.Σ,ε.α, Νομικού, Μελέτη: ”Εγκληματικότητα των Εμπρησμών και Προφίλ των Εμπρηστών (2000 – 2010)”, η οποία πέραν της δημοσίευσης της σε Νομικά Περιοδικά, σύντομα θα αναρτηθεί και στον παρόντα διαδικτυακό τόποΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: