Πρόγραμμα προστασίας άγριας πανίδας

kerkini, ygroviotopos

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θα χρηματοδοτήσει και την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο την υλοποίηση προγράμματος για την προστασία της άγριας πανίδας.

Στόχος του προγράμματος το οποίο θα υλοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του παρακάτω πίνακα, είναι η άσκηση ελέγχων και η συστηματική παρακολούθηση της κυνηγητικής δραστηριότητας σε προκαθορισμένες περιοχές της Χώρας λόγω του προστατευτικού καθεστώτος που ισχύει σε αυτές (υγρότοποι και προστατευόμενες περιοχές) ώστε να περιοριστούν και να ελεγχθούν τα φαινόμενα λαθροθηρίας.

Το χρονικό διάστημα που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα είναι μέχρι το τέλος του έτους 2014 (μέχρι 15/12 ώστε να ενταλματοποιηθούν και να καταβληθούν οι δαπάνες που προβλέπονται) .

Προτεραιότητα για την ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα έχουν οι περιοχές που προστατεύονται με βάση τα ειδικά καθεστώτα (πρόκειται για Εθνικά Υγροτοπικά Πάρκα που ταυτόχρονα είναι και υγροτόποι Ραμσάρ και ΖΕΠ) και οι 19 αντίστοιχες δασικές Υπηρεσίες , όπως εμφαίνονται στο πίνακα που ακολουθεί.

agria panidas

Οι ανωτέρω υπηρεσίες χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών θα συγκροτήσουν συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης δασικών υπαλλήλων τις απογευματινές ημέρες των εργασίμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββάτου, καθώς και των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών .

Οι ώρες που θα διατεθούν σε κάθε υπηρεσία για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος(4 μήνες), αντιστοιχούν στην απογευματινή υπερωριακή εργασία έξι (6) υπαλλήλων/ μήνα (20 ώρες ανά υπάλληλο και συνολικά 480 ώρες ανά υπηρεσία) καθώς και την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (16 ώρες ανά υπάλληλο/μήνα και συνολικά 288 ώρες ανά υπηρεσία). Οι ανωτέρω θα χωριστούν σε δύο ή περισσότερα συνεργεία, τα οποία θα εργάζονται προγραμματισμένα τις μισές ημέρες του μήνα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ελέγχων και τα προγράμματα των δασικών υπηρεσιών και σε συντονισμό με τα αντίστοιχα προγράμματα των ιδιωτικών φυλάκων Θήρας.

Από το πρόγραμμα θα καλυφθούν και δαπάνες προμήθειας καυσίμων μέχρι ύψους 600 ευρώ /Υπηρεσία/μήνα καθώς και οι δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις- διανυκτερεύσεις για τον έλεγχο των ίδιων δραστηριοτήτων, τις νυχτερινές ώρες (10 διανυκτερεύσεις ανά μήνα /Υπηρεσία για τρεις (3) υπαλλήλους) μέχρι ύψους 6.000 €/ υπηρεσία για το διάστημα των τεσσάρων μηνών.

Επιπροσθέτως θα γίνει και αξιολόγηση του προγράμματος της προηγούμενης χρονιάς, και δια το λόγο αυτό οι δασικές αρχές που συμμετείχαν, θα αποστείλλουν στη ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυμών και Θήρας τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν ανά κατηγορία (υπερωρίες, καύσιμα και οδοιπορικά), το χρονικό διάστημα που υλοποιήθηκε η δράση, τον αριθμό υπαλλήλων που συμμετείχαν, τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και σχόλια σας για την εν γένει αξιολόγηση της δράσης, σε σχάση με το αποτέλεσμα που επιδιώκεται αλλά και πιθανές βελτιώσεις που προτείνονται για το μέλλον.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: