Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δασολόγο ή δασοπόνο

ergas

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων που εδρεύει στα Ιλίσια, τέρμα Αλκμάνος, Αθήνα, ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση εργασιών σε έναν ΠΕ δασολόγο ή ΤΕ δασοπόνο, με σύμβαση ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του έργου «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα» ως εξής:

Ειδικότητα → ΠΕ Δασολόγος ή ΤΕ Δασοπόνος 

Ειδικά Τυπικά Προσόντα

1) Αναγνωρισμένο πτυχίο Δασολογίας ή Τμήματος Δασοπονίας ΤΕΙ
2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Ph.D. ή ελλείψει τούτου Μ.Sc.) σε δασική οικονομική ή/και πληροφορική (δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή).
3) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας αποδεικνυόμενη από Proficiency in English ή σπουδές και πτυχίο σε Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο.
4) Γνώση και εμπειρία στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) (ArcGIS).
5) Εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων
6) Εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: