Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα

life

Το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Δήμους και τις Περιφέρειες το παρακάτω, εξαιρετικά επείγον, έγγραφο που αφορά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μόνοι τους (coordinating beneficiary), ενώ ενθαρρύνεται η συνεργασία ενός ή περισσοτέρων φορέων είτε ως εταίροι (associated beneficiaries) είτε ως συγχρηματοδότες (co-financer) εφόσον παρέχουν προστιθέμενη αξία στο έργο, ενισχύοντας την υλοποίηση της πρότασης ή την προώθηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα, την ευρωπαϊκή διάσταση, τον αντίκτυπο και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 232.862.966 ευρώ. Δεν ορίζεται κατώτατο όριο στον προϋπολογισμό των προτεινόμενων έργων αλλά ενθαρρύνονται προτάσεις με ενισχυμένες εκροές και υψηλή προστιθέμενη αξία (ενδεικτικά άνω των 500.000 ευρώ). Το ποσοστό της συγχρηματοδότησης κυμαίνεται (αναλόγως τις δράσεις) από 60% μέχρι 75%.

Σχετικό έγγραφοΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: