Διάθεση θηραμάτων για εμπλουτισμό βιοτόπων

Fasianos

Με απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση σε κυνηγετικούς συλλόγους συνολικά 2000 ατόμων Κυνηγετικών Φασιανών από το Κρατικό Εκτροφείο Γρεβενών με σκοπό το εμπλουτισμό βιοτόπων εφαρμόζοντας τις εγκεκριμένες τεχνικές εκθέσεις εμπλουτισμού βιοτόπων ως εξής:

ks_phasianoi

Οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς & υλοποίησης του εμπλουτισμού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες των Κυνηγετικών Συλλόγων και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τις εποπτεύουσες δασικές υπηρεσίες προϋπολογισμό των Κυνηγετικών Συλλόγων.

Το κρατικό Εκτροφείο πτερωτών θηραμάτων στη θέση “Ντάμτες” Γρεβενών διαχειρίζεται από την Διεύθυνση Δασών Γρεβενών, μετά από πρόταση της οποίας εκδόθηκε η σχετική απόφαση δωρεάν διάθεσης φασιανών στους κυνηγετικούς συλλόγους.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: