Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων.

syllektika opla

Σύμφωνα με την αριθμ. 3009/2/23−μα ́/7.8.2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν την 18η Αυγούστου 2014 και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την 31−12−2014, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Στους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που εκδόθηκαν πριν την 18η Αυγούστου 2014 παρέχεται προθεσμία έως 31−12−2014 για την προσκόμιση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ ́ αριθ. 3009/2/84−δ ́ από 27−7− 2004 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β ́ 1208) βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης απόφασης.

Συλλεκτικά όπλα χαρακτηρίζονται:

α. Τα μακρύκαννα ή βραχύκαννα πυροβόλα όπλα (τυφέκια, περίστροφα, πιστόλια, αυτόματα ή ημιαυτόματα), τα οποία κατασκευάσθηκαν πριν από την 1.1.1870 και δύνανται να δεχθούν πυρομαχικά, η κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια, ως και όπλα ή αντίγραφα των ανωτέρω όπλων, που κατασκευάσθηκαν μεταγενέστερα και μέχρι το έτος 1945, με την προϋπόθεση ότι δεν δύνανται να πυροδοτήσουν ενεργά φυσίγγια.

β. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση πυροβόλα όπλα, που κατασκευάσθηκαν μετά το έτος 1945 και είναι πλήρως απενεργοποιημένα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 διαδικασία, εφόσον παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό ή εθνογραφικό ενδιαφέρον.

γ. Όπλα σύγχρονα, τα οποία κατασκευάσθηκαν σε περιορισμένο αριθμό και λόγω των χαρακτηριστικών και της εμφάνισής τους παρουσιάζουν συλλεκτικό ενδιαφέρον και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για συλλογές.

δ. Αγχέμαχα όπλα (σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες), που κατασκευάσθηκαν μετά την 1.1.1922, καθώς και μαχαίρια, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7του Ν. 2168/1993 (Α’-147).

ε. Μακρύκαννα ή βραχύκαννα πυροβόλα όπλα (τυφέκια, πιστόλια, περίστροφα, αυτόματα ή ημιαυτόματα), που ανήκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα οποία αποσύρονται, καθίστανται ανενεργό και διατίθενται, με απόφαση των αρμοδίων στρατιωτικών αρχών, για συλλεκτική χρήση.

στ. Μη ενεργά φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων, αυτομάτων όπλων, πυροβόλων όπλων, πιστολίων και περιστρόφων (μεπυροδοτημένα καψύλλια και χωρίς πυρίτιδα), ως και μη ενεργά επί μέρους στοιχεία αυτών.

Ιστορικά κειμήλια χαρακτηρίζονται πυροβόλα όπλα, μη ενεργά φυσίγγια αυτών ως και αγχέμαχα όπλα, τα οποία κατασκευάσθηκαν πριν την 1.1.1945 και ανήκαν ή χρησιμοποιήθηκαν από άτομα που αποδεδειγμένα έλαβαν μέρος στους Εθνικούς Αγώνες ή στην Εθνική Αντίσταση (1941-1944).

Οικογενειακά κειμήλια, χαρακτηρίζονται:

α. Τα Ιστορικά κειμήλια, που ανήκουν σε άτομο το οποίο αποδεδειγμένα έλαβε μέρος στους Εθνικούς Αγώνες ή στην Εθνική Αντίσταση (1941-1944) ή περιήλθαν σε συγγενή του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και δεύτερου βαθμού.

β. Περίστροφα ή πιστόλια, που δεν μπορούν να πυροδοτήσουν ενεργά φυσίγγια, και ξίφη ή ξιφίδια, τα οποία ανήκουν σε εν αποστρατεία προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ως και σε πρόσωπα που κατείχαν δημόσια αξιώματα, εφόσον αποδεδειγμένα τα κατείχαν κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους ή περιήλθαν σε συγγενή τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και δευτέρου βαθμού.

γ. Όπλα σκοποβολής που δόθηκαν σε πρώην αθλητές σκοποβολής, μέλη σκοπευτικών σωματείων ή εθνικών ομάδων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 4325 από 30.3.1999 απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης (Β’- 400).

 ΚατηγορίεςΔιάφορα

1 reply

  1. Reblogged this on Oxtapus *blueAction and commented:
    Προσοχη,πολιτικα που ανηκεις;

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: