Πρόσκληση αποσπάσεων 24 υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ

ergas

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

table_ypeka

∆ιάρκεια και ∆ιαδικασία Αποσπάσεων

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος (ήτοι 2+1 έτη). Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού, ύστερα από δημοσιοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης, στην οποία καθορίζονται ο αριθμός, οι ειδικότητες και τα ζητούμενα πρόσθετα προσόντα του προσωπικού.

∆ικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να υπηρετούν σε άλλα Υπουργεία ή σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς ή σε άλλους φορείς του δημοσίου.
  • Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να μην έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 1-10-2014 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποδοχές, κ.λπ. μπορείτε να βρείτε στη Πρόσκληση αποσπάσεων είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

1 reply

  1. Με αφορμή την ανακοίνωση αυτή όπου στις 24 ζητείται μία (1) θέση ΤΕ, ποσοστό 4,2% αναλογίζομαι την απογοήτευση των 23.797 εισαχθέντων εφέτος (και παλιότερα) στα ΤΕΙ όταν με το καλό αποφοιτήσουν και αντιμετωπίσουν την απαξιωτική, έως «διωκτική» αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία, που τους «ξεγέλασε με φρούδες ελπίδες»…
    Κατά την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων που έγινε τον Ιούλιο του 2010 βρέθηκαν να υπηρετούν συνολικά 766.694 υπάλληλοι, από τους οποίους ΠΕ: 374.210 (συμπεριλαμβάνονται και οι 73.305 ειδικών κατηγοριών) ποσοστό 48,81%, %, ΔΕ: 212.574, ποσοστό 27,72% ΥΕ: 69.559, ποσοστό 9,07%, ΤΕ: 66.669, ποσοστό 8,7 και χωρίς κατηγορία εκπαίδευσης: 43.682, ποσοστό 5,7 %…
    Μια στρατιά υπαλλήλων με το 50% «στρατηγοί»… Πὠς θα περπατήσει αυτή η δημόσια διοίκηση…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: