Σημαντική η προστασία του περιβάλλοντος για τους Ευρωπαίους πολίτες

Το 97% των Ελλήνων και το 95% του συνόλου των ερωτηθέντων στην ΕΕ δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική.

Το 97% των Ελλήνων και το 95% του συνόλου των ερωτηθέντων στην ΕΕ δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί σημαντική ή πολύ σημαντική την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρομέτρου που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.Το 98% των Κυπρίων, το 97% των Ελλήνων και το 95% του συνόλου των ερωτηθέντων στην ΕΕ δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική γι’ αυτούς προσωπικά, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα.

Μάλιστα, το 88% των ερωτηθέντων στην Κύπρο και το 75% στην ΕΕ δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα  κοστίζουν λίγο περισσότερο.

Το 93% των πολιτών στην ΕΕ πιστεύουν ότι οι μεγάλοι ρυπαίνοντες θα πρέπει να αποκαθιστούν τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούν. Η θέσπιση βαρύτερων προστίμων για τους παραβάτες θεωρήθηκε ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Σε ερώτηση ποιές είναι οι μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για το περιβάλλον, οι Κύπριοι απάντησαν ως εξής: 58% η ρύπανση των θαλασσών και των γλυκών νερών (ποτάμια, λίμνες), 55% η εξάντληση του πόσιμου νερού, 34% η αύξηση των αποβλήτων, 23% η υποβάθμιση του οικοσυστήματος και 19% οι καταναλωτικές συνήθειες.

Στο σύνολο της ΕΕ, η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων συμμερίζεται την άποψη ότι η αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων (79 %) και η προστασία του περιβάλλοντος (74 %) μπορούν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη. Το 80 % εκτιμά ότι η οικονομία επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους, το 75 % πιστεύει ότι η κατάσταση του περιβάλλοντος έχει παρόμοιο αντίκτυπο και το 77 % των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή τους ζωή. Ανησυχούν κυρίως για τη ρύπανση — η ατμοσφαιρική ρύπανση (56 %) και η ρύπανση των υδάτων (50 %) έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά — καθώς και για την παραγωγή αποβλήτων και την εξάντληση των φυσικών πόρων.

Ένα αυξημένο ποσοστό (59 %) πιστεύει ότι οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες πρέπει να είναι εξίσου σημαντικοί με τα οικονομικά κριτήρια για τη μέτρηση της προόδου στη χώρα τους. Όσον αφορά τις δαπάνες και τις επενδύσεις των δημόσιων αρχών, το 59 % είναι της γνώμης ότι οι δημόσιες αρχές της χώρας τους θα πρέπει να ευνοούν περισσότερο τις φιλικές προς το περιβάλλον πτυχές παρά το κόστος.

Πολλοί πολιτες πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 77 % θεωρεί ότι οι μεγάλες εταιρείες και η βιομηχανία δεν κάνουν αρκετά. Το 70 % έχει την ίδια άποψη και για την κυβέρνηση της χώρας του. Το 65 % πιστεύει ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα. Οι κυριότερες προτεραιότητες που καθορίζουν οι πολίτες που επιθυμούν να προστατεύσουν το περιβάλλον είναι η διαλογή των αποβλήτων προς ανακύκλωση (54 %), η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (39 %) και η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς (39 %).

Το 77 % των πολιτών της ΕΕ συμφωνεί ότι η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία είναι αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα τους και έξι στους δέκα πιστεύουν ότι οι περιβαλλοντικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από κοινού εντός της ΕΕ. Επίσης, το 79 % πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει την ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χώρα τους. Το 84 % επιθυμεί μεγαλύτερη κοινοτική χρηματοδότηση για την υποστήριξη δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον, η πλειονότητα των πολιτών (56 %) θέλει η ΕΕ να κάνει ακόμη περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου διενεργήθηκε στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της 26ης Απριλίου και της 11ης Μαΐου 2014 για να αξιολογήσει τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τις πρακτικές των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον. Ρωτήθηκαν 27.998 άτομα από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, τα οποία έδωσαν ζωντανές συνεντεύξεις στη μητρική τους γλώσσα για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

«Είναι καλό να παρατηρούμε τέτοια ισχυρή και ευρεία υποστήριξη για την προστασία του περιβάλλοντος, ακόμα και σε δύσκολους καιρούς», δήλωσε ο Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον Γιάνεζ Ποτότσνικ, προσθέτοντας ότι ο κόσμος ανησυχεί ιδιαίτερα για τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων, τις χημικές ουσίες και τα απόβλητα, και θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα από όλους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πηγή : Ο Φιλελεύθερος

Click to access ebs_416_fact_el_en.pdf

 ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: