Στην ευρωβουλή η δασική προστασία στην Ελλάδα και ο ν. 4280/2014

european_parliament

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατέθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονο.

Μετά τις πολλές και σοβαρές αντιδράσεις που προκάλεσε η ψήφιση του δασικού νομοσχεδίου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Κώστας Χρυσόγονος, έθεσε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με ερώτηση του επισημαίνει ότι ο νόμος 4280/2014 που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (ΦΕΚ 159 A’/08.08.2014) μειώνει σημαντικά τη δασική προστασία επιτρέποντας στα δάση μια σειρά επεμβάσεων και ζητά να μάθει εάν η Επιτροπή εγκρίνει την πρακτική της ελληνικής κυβέρνησης αντίθετα με τις συστάσεις και τις πρακτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η λήψη παρόμοιων νομοθετημάτων από τα κράτη μέλη.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή 
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

» » Θέμα:  Δασική προστασία στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια σειρά πρωτοβουλιών (πρόγραμμα Natura 2000, Στρατηγική της ΕΕ για τα δάση, Πράσινη Βίβλος για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ, Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ) έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και να προστατευθούν τα δάση και τα δασικά οικοσυστήματα. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τις πιέσεις που δέχονται τα δάση και έχει τονίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας στρατηγικής για τα δάση και τον δασικό τομέα (COM(2013)0659 τελικό/2).

Ο νόμος 4280/2014 που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (ΦΕΚ 159 A’/08.08.2014) μειώνει σημαντικά τη δασική προστασία επιτρέποντας στα δάση την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, τη χάραξη δικτύων σύνδεσης διέλευσης στο δάσος ως και για έργα εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών, τη δημιουργία εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα.

Λαμβανομένων υπ’ όψη των ανωτέρω, καθώς και του άρθρου 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Εγκρίνει την πρακτική της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει την προστασία των δασών αντίθετα με τις συστάσεις και τις πρακτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση;
  2. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η λήψη παρόμοιων μέτρων από τα κράτη μέλη;

 

 

dasarxeio.comΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: