Προωθείται η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών

dasos nero limni

Με στόχο τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014,  η 1η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας, για την ανάπτυξη εθνικής γεωγραφικής βάσης δασικών δεδομένων.

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών (ΕΠαΔ)», χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.  Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 9:00 με 15:00, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) στην Αθήνα.

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η δημιουργία και πιλοτική λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου Δασών, με στόχο την καταγραφή των διαθέσιμων διαχειριστικών μελετών, καθώς και τη συγκέντρωση και διαδικτυακή διάθεσή τους προς κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα. Πρόκειται για μία συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ και του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Α.Π.Θ.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καταγραφή των διαθέσιμων διαχειριστικών μελετών σε εθνικό επίπεδο, την οργάνωση των περιεχομένων (κείμενα, χάρτες και πίνακες) σε ενιαίο ψηφιακό χώρο, την ανάπτυξη γεωγραφικής διαδικτυακής εφαρμογής (WebGIS), η οποία θα παρέχει πρόσβαση σε πιθανούς χρήστες, στα ομογενοποιημένα πρωτογενή δεδομένα, καθώς και στα αποτελέσματα της ανάλυσης επιλεγμένων στοιχείων που προήλθαν από τις διαθέσιμες μελέτες (π.χ. ιδιοκτησιακό καθεστώς, όνομα συμπλέγματος, ξυλαπόθεμα, είδος βλάστησης).ΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: