Δέκα συμβάσεις μίσθωσης έργου από την εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.»

ekxa

Με την υπ’ αριθμ. 42683/12-9-2014 απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄2500)  καθορίστηκε ο αριθμός και η ειδικότητα δέκα (10) άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως εξής:

ekxa

Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν με βάση τις δορυφορικές εικόνες και τα υψηλής ανάλυσης επίπεδα πληροφορίας που χορηγούνται από τον ΕΟΠ, είναι:

 • Η διόρθωση του χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 2000 σε εθνικό επίπεδο.
 • Η σύνταξη χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 2006 σε εθνικό επίπεδο.
 • Η ανίχνευση και οριοθέτηση των μεταβολών των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2000−2006.
 • Η σύνταξη χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για έτος 2012 σε εθνικό επίπεδο
 • Η ανίχνευση και οριοθέτηση των μεταβολών των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2006−2012
 • Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των κάτωθι πέντε (5) επιπέδων πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόμηση και ύδατα που χορηγούνται από τον ΕΟΠ.
 • Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων και
 • Η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου και τεχνικών αναφορών.

Το ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα περιληφθούν στην οικεία σύμβαση.

Το ποσό της αμοιβής κάθε ατόμου καθορίζεται στο ποσό των 16.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, η δε συνολική δαπάνη, ύψους 160.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από πόρους του Ε.Ο.Π.

Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται στα γραφεία της ΕΚΧΑ Α.Ε. στην Αττική ή/και Θεσσαλονίκη.

Σχετικό αρχείο:

 • Y.A. 42683/12-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2500) Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

4 replies

 1. pou kanoume tin aitisi??? h einai meso asep???

 2. και που βρισκουμε την προκυρηξη?

 3. δασοπονοι ????

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: