Πρόγραμμα θήρας, εκγύμνασης και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών σκύλων στην ΕΚΠ Σερρών

Fasianos

Με την αριθμ. 16221/4-9-2014  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης εγκρίθηκε το πρόγραμμα θήρας, εκγύμνασης σκύλων και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Σερρών κυνηγετικής περιόδου 2014−2015.

Το τίμημα της Ειδικής άδειας καθορίζεται ως εξής:

  • Για τους κυνηγούς μόνιμους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται μέσα στην Ε.Κ.Π. 1,70 € για κάθε είσοδο.
  • Για τους κυνηγούς του Νομού Σερρών 2,54 € για κάθε είσοδο
  • Για τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς, τους υπηκόους Κρατών − Μελών της Ε.Ε., υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπάλληλους 3,82 € για κάθε είσοδο.

Για τους υπηκόους ξένων κρατών μη μελών Ε.Ε. που έρχονται στην χώρα μας να κυνηγήσουν χρειάζεται:

  1. Γενική άδεια που εκδίδεται από το Δασαρχείο Σερρών με καταβολή τελών που καθορίζονται με απόφαση του Υ.ΠΕ.ΚΑ.
  2. Ειδική άδεια και 23,73 € για κάθε είσοδο.

Οι κυνηγοί που προέρχονται από χώρες−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξισώνεται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς, τόσο στο τίμημα εισόδου, όσο και στην αξία των θηραμάτων που θα θηρεύσουν.

Η ειδική άδεια ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο της Ε.Κ.Π.. Οι κυνηγοί μπορούν κατά την έκδοση της Ειδικής άδειας να δηλώσουν μέχρι τέσσερις μέρες εισόδου και περιοχή κυνηγίου καταβάλλοντος το ανάλογο τίμημα.

Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι τέσσερις είσοδοι δεν έχουν δικαίωμα για έκδοση νέων εισόδων.

Η ειδική άδεια επιβαρύνεται με 23% Φ.Π.Α. Με την εξάντληση των εισόδων ο κυνηγός εάν επιθυμεί να κυνηγήσει εκ νέου θα πρέπει να προσκομίσει την Ειδική άδεια και να καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα για τις επόμενες μέρες που επιθυμεί να κυνηγήσει.

Η Ε.Κ.Π. Σερρών χωρίζεται σε 25 τομείς κυνηγίου. Σε κάθε τομέα επιτρέπεται η είσοδος μέχρι 10 κυνηγών με δυνατότητα του υπευθύνου της Ε.Κ.Π να αυξομειώσει τον αριθμό κατά 50%. Την περίοδο που κυνηγιέται η πετροπέρδικα σε κάθε τομέα θα επιτρέπεται η είσοδος μέχρι 6 ατόμων για πετροπέρδικα.

Στο κυνήγι αγριόχοιρου και ζαρκαδιού οι ομάδες θα αποτελούνται τουλάχιστον από 7 μέχρι 10 άτομα για τον αγριόχοιρο και 6 μέχρι 10 άτομα για το ζαρκάδι.Για την ομαλή διεξαγωγή του κυνηγιού και για τον καλύτερο έλεγχο από το Δασοφύλακα ο υπεύθυνος της Ε.Κ.Π. δύναται να συγκροτήσει σε ομάδα μέχρι 4 άτομα μεμονωμένους κυνηγούς διαφόρων θηραμάτων πλην του αγριόχοιρου και του ζαρκαδιού όπου οι ομάδες θα είναι όπως αναφέρεται παραπάνω.

Κατά την κυνηγετική περίοδο 2014– 2015 επιτρέπεται το κυνήγι των πιο κάτω θηραμάτων σε είδος, αριθμό και τιμή μονάδας για κάθε κυνηγό ως εξής:

ekp_serrwn_table

Στις πιο πάνω τιμές των θηραμάτων καταβάλλεται Φ.Π.Α. 13%.

Ο αριθμός των θηραμάτων που μπορεί να κυνηγηθεί σε όλη την περίοδο καθορίζεται ως εξής:
α) Αγριόχοιροι 50,
β) Λαγοί 200,
γ) Ζαρκάδια 40,
δ) Πετροπέρδικες 100

Σε κάθε τομέα επιτρέπεται να κυνηγηθούν μέχρι 40 λαγοί, μέχρι 10 ζαρκάδια, μέχρι 10 αγριόχοιροι και μέχρι 30 πετροπέρδικες. Για τα υπόλοιπα θηράματα και ειδικά για τις πέρδικες Τσούκαρ και φασιανούς που εκτρέφονται και εμπλουτίζονται οι τομείς ο αριθμός τους είναι απεριόριστος. Το ζαρκάδι θα κυνηγηθεί το μήνα Νοέμβριο, και μόνο για 4 Παρασκευές (7,14,21 και 28 Νοεμβρίου).

Σε περίπτωση που η ομάδα κυνηγών σκοτώσει την ίδια ημέρα και τρίτο ζαρκάδι θα καταβάλλεται διπλάσιο τίμημα, αν τέταρτο τριπλάσιο και ούτω καθεξής.

Αν η ομάδα αρνηθεί την καταβολή του πρόσθετου τιμήματος το θήραμα κατάσχεται, δημοπρατείται και οι κυνηγοί διώκονται ποινικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θήρας.

Το κυνήγι των αγριόχοιρων και ζαρκαδιών θα γίνεται απαραιτήτως μόνο με μονόβολο (όχι σφαιρίδια). Το κυνήγι κάθε θηράματος διακόπτεται από τη στιγμή που θα φονευθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός.

Ο πιο πάνω συνολικός αριθμός θηραμάτων μπορεί να αυξομειωθεί μέχρι 30% ύστερα από πρόταση του επόπτη της Ε.Κ.Π. και έγκριση του Δασάρχη.

Η κυνηγετική περίοδος 2014 – 2015 της Ε.Κ.Π. αρχίζει στις 4 Οκτωβρίου 2014 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την σχετική απόφαση [16221/4-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2523)]. Τα Κεφάλαια Β και Γ της απόφασης περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις που αφορούν την εκγύμναση σκύλων και την διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών (Α.Κ.Ι. ) εντός της Ε.Κ.Π. Σερρών.

dasarxeio.com

EKP_SERRONΚατηγορίεςΘήρα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: