Έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη και τέλος άσκησης αντιρρήσεων

egk

Δημοσιεύτηκαν σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δυο αποφάσεις των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος που αφορούν τους δασικούς χάρτες και πιο συγκεκριμένα, τον καθορισμό (α) του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη και (β) του ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. 

Το ύψος των τελών για την έκδοση των πιστοποιητικών της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010 (όπως ισχύει) , με τα οποία βεβαιώνεται ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στον οριστικό δασικό χάρτη, καθορίζεται αναλόγως με το εμβαδόν του αιτουμένου ακινήτου δασικού χαρακτήρα, ως εξής:

 1. Έως και 1.000 τ.μ., σαράντα (40) ευρώ.
 2. Πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εξήντα (60) ευρώ.
 3. Πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., εκατόν είκοσι πέντε (125) ευρώ.
 4. Πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 50.000 τ.μ., διακόσια (200) ευρώ.
 5. Πάνω από 50.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., τριακόσια (300) ευρώ.
 6. Πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., επτακόσια πενήντα (750) ευρώ.
 7. Πάνω από 300.000 τ.μ., χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ.

Τα σχετικά πιστοποιητικά εκδίδονται από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών της οικείας περιφερειακής ενότητας.
Μετά τη σύσταση κτηματολογικών γραφείων κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998, το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τα κτηματολογικά γραφεία.

Στην περίπτωση που ζητείται ενημέρωση για τον χαρακτήρα έκτασης, που εμπίπτει στον προσωρινό δασικό χάρτη (άρθρο 17 παράγραφος 5 ν. 3889/2010 όπως ισχύει), εκδίδεται σχετική βεβαίωση πληροφοριακού περιεχομένου, σύμφωνα με την παράγραφο θ.2 της ανωτέρω απόφασης Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α., με την επισήμανση ότι αυτή έχει ισχύ μέχρι την τελική κύρωση του προσωρινού δασικού χάρτη και για την έκδοση της οποίας καταβάλλεται, κατ’ αντιστοιχία, το τέλος που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο Α μειωμένο κατά 50%.

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται αποκλειστικά από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Τα τέλη των ανωτέρω πιστοποιητικών αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο τμήμα της έκτασης με δασικό,αναδασωτέο χαρακτήρα ή άλσος − πάρκο εντός σχεδίου πόλης του ακινήτου που αφορά η αίτηση ή η σύνταξη συμβολαίου.

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται με αυτή ο χαρακτήρας, καθορίζεται ως εξής:

 1. Για εμβαδόν έκτασης έως και 1.000 τ.μ., πενήντα (50) ευρώ.
 2. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
 3. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., πεντακόσια (500) ευρώ.
 4. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., χίλια (1.000) ευρώ.
 5. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.
 6. Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

Το ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων μειώνεται κατά ποσοστό 10% των ανωτέρω τιμών αντιστοίχως, εφόσον οι αντιρρήσεις και τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται στο σύνολό τους (πλήρης φάκελος αντιρρήσεων) ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ν. 4164/2013.

Σχετικές ΚΥΑ

 • ΚΥΑ 112786/506/16-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2545) Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη.
 • ΚΥΑ 112784/496/12-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2551) Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.


ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: