Τα πρωτοπόρα έργα Natura 2000 επιβραβεύονται

natura

Οι πέντε νικητές του βραβείου Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο απονέμεται για πρώτη φορά, γιόρτασαν την επιτυχία τους σε τελετή απονομής στις Βρυξέλλες, στις 21 Μαΐου.

Το βραβείο αποτελεί επισφράγιση της αριστείας σε θέματα διαχείρισης του δικτύου της ΕΕ το οποίο περιλαμβάνει 27.000 περιοχές προστασίας της φύσης σε 28 κράτη μέλη. Από έναν κατάλογο τελικής επιλογής 22 εξαίρετων υποψηφίων, η υψηλού επιπέδου κριτική επιτροπή επέλεξε το καλύτερο έργο για καθεμία από τις πέντε κατηγορίες: προστασία της φύσης, κοινωνικοοικονομικά οφέλη, επικοινωνία, συγκερασμός συμφερόντων-αντιλήψεων, και δικτύωση και διασυνοριακή συνεργασία.

«Το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα από τα εξέχοντα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον Janez Potočnik, ο οποίος και απένειμε τα βραβεία. «Δημιουργήσαμε αυτά τα βραβεία για να αυξηθεί η ορατότητα της εξαίρετης δουλειάς που γίνεται σε όλη την Ευρώπη σε θέματα διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Χάρη στις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν οι διαχειριστές των περιοχών, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οργανισμοί και οι εθελοντές προστασίας της φύσης, οι γεωργοί, οι δασοκόμοι, οι ιδιοκτήτες γης, οι κυνηγοί και οι αλιείς, οι επιστήμονες και οι δάσκαλοι, καθώς και οι ιδιωτικές εταιρείες και πολλοί άλλοι, το δίκτυο Natura 2000 προσφέρει πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη σε όλους τους πολίτες της ΕΕ».

Συνολικά 163 έργα υπέβαλαν υποψηφιότητα για τον εναρκτή- ριο αυτόν διαγωνισμό, ο οποίος απευθυνόταν σε οποιονδήποτε συμμετέχει άμεσα στο δίκτυο Natura 2000, μεταξύ άλλων επιχειρήσεις, τοπικές αρχές, ΜΚΟ, εθελοντές, ιδιοκτήτες γης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φυσικά πρόσωπα. Οι πέντε νικητές ήταν από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.

Το δίκτυο καλύπτει, επί του παρόντος, περίπου το 18% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ και το 4% των θαλάσσιων περιοχών, και έχει αποδείξει ότι καταφέρνει με μεγάλη επιτυχία να προστατεύει τη φυσική κληρονομιά της Ευρώπης. Το δίκτυο Natura 2000 δεν αποσκοπεί στη δημιουργία βιοτόπων άγριας ζωής που αποκλείουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αντίθετα, ενθαρρύνει τις συμπράξεις και παρέχει δυνατότητες στους ανθρώπους να συνυ- πάρξουν αρμονικά με τα φυσικά οικοσυστήματα. Σημαντικές δραστηριότητες, από τη γεωργία και τη δασοκομία έως τον τουρισμό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, πραγματοποιούνται εντός των ορίων του δικτύου, και συμβάλλουν στη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και οικονομιών, καθώς επίσης ευαισθητοποιούν το κοινό στην αξία της βιοποικιλότητας.

Σημαντική επέτειος

Η τελετή απονομής είχε προγραμματιστεί να συμπέσει με μια σημαντική ημερομηνία στο πράσινο ημερολόγιο της Ευρώπης. Στις 21 Μαΐου 1992 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για τους οικότοπους. Αυτή η οδηγία, σε συνδυασμό με την οδηγία του 1979 για τα πτηνά, αποτελεί θεμέλιο λίθο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και το δίκτυο Natura 2000. Επιπλέον, την επόμενη ημέρα, στις 22 Μαΐου, ήταν η παγκόσμια ημέρα για τη βιολογική ποικιλότητα, η ημέρα ορόσημο της σύναψης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα.

Οι νικητές

Βραβείο προστασίας της φύσης

Από το 2009 έως το 2013, απεβίωσε το 67% των νεαρών βασιλαετών (A. heliaca) στη ζώνη ειδικής προστασίας Sakar στη Βουλγαρία από ηλεκτροπληξία στα εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια. Το Sakar φιλοξενεί το 50% των απειλούμενων πληθυσμών αετών της χώρας. Η Εταιρεία Προστασίας Πτηνών της Βουλγαρίας (BSPB) συνεργάστηκε με την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού για τη μόνωση 59 km ηλεκτροφόρων στύλων. Έκτοτε, δεν ανευρέθηκαν αετοί που είχαν υποστεί ηλεκτροπληξία, και ο αριθμός των ζευγαριών αναπαραγωγής αυξήθηκε κατά 25%. Άλλα 46 km εναέριων ηλεκτροφόρων καλωδίων αναμένεται να τοποθετηθούν υπογείως.

Βραβείο κοινωνικοοικονομικών οφελών

Η περιοχή Sighișoara — Târnava Mare στη Ρουμανία, η οποία χαρακτηρίστηκε περιοχή κοινοτικής σημασίας το 2007, συνδυάζει φυσικές πεδινές περιοχές μεικτής καλλιέργειας, και περιλαμβάνει πολυάριθμους και πολύτιμους οικότοπους. Οι οικότοποι περιλαμβάνουν υγρότοπους, υγρούς και ξηρούς λειμώνες και δάση, και φιλοξενούν πολλά προστατευόμενα είδη πανίδας και χλωρίδας. Το ίδρυμα ADEPT εργάζεται εδώ και 10 χρόνια για τη στήριξη των γεωργικών πρακτικών χαμηλής έντασης που συμβάλλουν στη διατήρηση αυτών των οικότοπων και προσφέρουν στις τοπικές κοινότητες βιώσιμο οικονομικό μέλλον. Το έργο είχε ως αποτέλεσμα την ετήσια αύξηση του εισοδήματος για πάνω από 2.300 οικογένειες, που τελικά ανέρχεται σε πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ, και η ιδέα μεταφέρεται ήδη σε άλλες περιοχές της Ρουμανίας.

Βραβείο επικοινωνίας

Η Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Τσεχικής Δημοκρατίας προσέφυγε στη λαϊκή στήριξη για να προστατεύσει τους οικότοπους των ξηρών λειμώνων στις περιοχές Raná-Hrádek και Oblík-Srdov-Brník, κοινοτικής σημασίας, στην περιοχή του Louny της Βόρειας Βοημίας. Το φεστιβάλ «Εορτασμός της στέπας» προσελκύει 1.000 άτομα κάθε χρόνο τον Μάιο. Οι νέοι αποτελούν προτεραιότητα, και το έργο συνεργάζεται με ντόπιους δασκάλους, για να οργανώσει έναν ετήσιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό και να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τα παιδιά για θέματα που αφορούν την προστασία της φύσης. Διανέμει ενημερωτικό υλικό και οργανώνει επιτόπιες εκδρομές για το κοινό, καθώς και σεμινάρια για τους ντόπιους αγρότες.

Βραβείο συγκερασμού συμφερόντων-αντιλήψεων

Στη ζώνη ειδικής προστασίας Vijvercomplex van Midden Limburg του Βελγίου, μια καινοτόμος προσέγγιση 3 τομέων (οικονομία, οικολογία και εκπαίδευση) συμφιλιώνει άλλοτε συγκρουόμενες ομάδες συμφερόντων: την Οργάνωση Ευρωπαίων Ιδιοκτητών Γης (ELO), οργανώσεις προστασίας της φύσης, τοπικές αρχές και άλλους φορείς. Τώρα πια συνεργάζονται για τη διαχείριση των υγρότοπων προς όφελος της φύσης, της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Το έργο 3WATER, που χρηματοδοτήθηκε από το LIFE+ της ΕΕ, ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από ένα βίντεο τεκμηρίωσης και μια δέσμη εκπαιδευτικών μέτρων για τα παιδιά σχολικής ηλικίας της περιοχής, και εξακολουθεί να ενισχύει τις θετικές στάσεις και τη συνεργασία στην περιοχή.

Βραβείο δικτύωσης και διασυνοριακής συνεργασίας

Στην Ισπανία, πάνω από 20 διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για τα σχέδια διαχείρισης των τοποθεσιών Natura 2000, συχνά χωρίς κοινή προσέγγιση. Το ίδρυμα Fernando González Bernáldez και το Europarc Ισπανίας εγκαινίασαν δίκτυο τεχνικής συνεργασίας για όλες τις διοικήσεις, αναπτύσσοντας εργαλεία πρακτικής διαχείρισης, πρότυπα ποιότητας και έναν δικτυακό τόπο αναφοράς για την κατάσταση του δικτύου Natura 2000 στην Ισπανία. Αυτές οι δράσεις εφαρμόστηκαν επιτυχώς στην περιοχή Rebollar de Navalpotro, κοινοτικής σημασίας, στη Γκουανταλαχάρα της Castilla La Mancha.

Περισσότερες πληροφορίες

» http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/

» http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/ application-2014/award-finalists/index_en.htmΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: