ΚΥΑ για την ίδρυση και λειτουργία δικτυακού τόπου ανάρτησης των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού

dp_ypeka2

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄2640) η απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Π.Ε.Κ.Α. για την ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α ́ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α ́159).

Στον δικτυακό τόπο dp.ypeka.gr θα αναρτώνται από τις αρμόδιες Δασικές Αρχές (Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων), οι Πράξεις Χαρακτηρισμού και οι αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.). Η ανάρτηση είναι υποχρεωτική, και γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της αντίστοιχης πράξης.

Με την ανάρτηση της Πράξης Χαρακτηρισμού ή της απόφασης της Ε.Ε.Δ.Α. στον ειδικό δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4280/2014 ή να προσφύγει δικαστικώς.

Η ανάρτηση αποφάσεων θα πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους χρήστες, που είναι υπάλληλοι του ΥΠΕΚΑ, καθώς και υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Οδηγίες για την ανάρτηση των Πράξεων Χαρακτηρισμού και των αποφάσεων των Ε.Ε.Δ.Α. στο δικτυακό τόπο και την διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών, θα δοθούν από την Δ/νση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ στους υπεύθυνους για την ανάρτηση υπαλλήλους.

Σχετικό αρχείο:

  • ΚΥΑ 115198/5538/6-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2640) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α ́ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α ́159).ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: