10ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο

hydrogeological

Ξεκινάει, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, το 10ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο, με έμφαση στα υπόγεια νερά και στα εξαρτώμενα από αυτά οικοσυστήματα και θα διαρκέσει μέχρι τη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας και τον Σύνδεσμο Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου. Τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας είναι ταυτόχρονα και μέλη της Διεθνούς Ένωσης Υδρογεωλόγων (IAH), καθώς και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, υπηρεσιακούς και διοικητικούς παράγοντες και σε όσους ασχολούνται με το νερό και το περιβάλλον. Σκοπός του είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και διάχυση γνώσεων ώστε να επιτευχθεί η βιωσιμότητα των υδατικών οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από το υπόγειο νερό.

ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 • Υδροοικολογία- Οικολογική ποιότητα νερού
 • Ποιότητα νερού για αρδευτική και οικιακή χρήση
 • Υδρογεωχημεία
 • Υδρολογία- Αλληλεπίδραση επιφανειακών και υπόγειων νερών
 • Καρστική υδρογεωλογία- Υδρογεωλογία διαρρηγμένων πετρωμάτων
 • Γεωθερμία και θερμομεταλλικά νερά
 • Υπόγειο νερό και Τεχνική Γεωλογία
 • Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων
 • Διαχείριση υπόγειου νερού και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα υπόγεια νερά
 • Οικονομικά, πολιτική και δίκαιο του νερού

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική, με παροχή ταυτόχρονης μετάφρασης.

Περισσότερες πληροφορίες: www.hydrogeologycongress.grΚατηγορίεςΣυνέδρια - Ημερίδες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: