Τροποποίηση του ν. 4280/2014 – Κατάργηση του δασικού φόρου

Με τροποποίηση του ν. 4280/2014 καταργείται ο δασικός φόρος.

ΦΩTOΓΡAΦIΑ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ periklesmerakos.com

ΦΩTOΓΡAΦIΑ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ periklesmerakos.com

Με την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3208/03, καταργήθηκε ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις των άρθρων 160 έως 182 του Ν.Δ. 86/1969 δημόσιος δασικός φόρος. 

Έντεκα χρόνια μετά την κατάργησή του επανήλθε η επιβολή δασικού φόρου στα δασικά προϊόντα με τον ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159/8-8-2014) μιας και η παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3208/03 καταργήθηκε σύμφωνα με την περίπτωση η ́ της παρ. 1 του άρθρου 53.  

Άρθρο 53
Σχέσεις προς κείμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
……………
η) Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 14 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003 (Α ́ 303).

Η επαναφορά του δασικού φόρου συνάντησε τις έντονες αντιδράσεις των δασικών συνεταιρισμών και το ΥΠΕΚΑ έγινε αποδέκτης πολλών διαμαρτυριών.

Οι δασικοί συνεταιρισμοί υποστηρίζουν ότι η  επιβολή του δασικού φόρου επιβαρύνει οικονομικά, τόσο τα μέλη τους, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν ζητήματα επιβίωσης τους, όσο και τους καταναλωτές αφού ο φόρος στην πράξη θα μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων.

Από τις αρχές του Σεπτέμβρη υπήρχαν πληροφορίες  ότι προωθείται σχετική ρύθμιση για την κατάργησή του (ΕΔΩ).

Πριν λίγες μέρες, ο δασικός φόρος καταργήθηκε και πάλι με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄214/2-10-2014).

Άρθρο δέκατο έβδομο
1. Η περίπτωση η ́ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4280/2014 (Α ́159) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«η) Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 και 14 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003 (Α ́303)».

 ΚατηγορίεςΔασικά προϊόντα

Tags: , ,

1 reply

  1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ:
    Αφού τόσο θέλετε να «ενισχύσετε» του Δασικούς Συνεταιρισμούς γιατί δεν καταργείτε και …την απόδοση 5% και 12% του ΠΔ 126/1986; Δασικό φόρο δεν θέλετε (ξέρω, ξέρω θα πείτε ότι αναπληρώνεται από τα μισθώματα των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών και των φρούτων του δάσους καθώς και από τα πρόστιμα και το πενταπλάσιο εκπλειστηρίασμα) , προγράμματα καυσοξύλευσης δεν χρηματοδοτείτε, διαλύσατε σχεδόν τη Δασική Υπηρεσία και απορείτε για το φύτρωμα στρατιών λαθροϋλοτομικροξυλεμπόρων ανά την επικράτεια. «Έσπειρες μαύρο άνεμο θέριζε τώρα θύελλες»….

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: