Ανάθεση έργου σ’ ένα δασολόγο ή γεωπόνο

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, ενδιαφέρεται να απασχολήσει με ανάθεση έργου ένα γεωπόνο ή δασολόγο

ergas

Το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «∆ΗΜΗΤΡΑ» Ν.Π.Ι.∆. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενδιαφέρεται να απασχολήσει με ανάθεση έργου ένα γεωπόνο ή δασολόγο για τις ανάγκες του προγράμματος: «FP7-SME-2011-REGEN-FOREST-286067» για την περίοδο από 16-10-2014 έως 31-12-2014.

Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

Α) Πτυχίο ∆ασολογίας ή Γεωπονίας ΑΕΙ

Β) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Γ) Εμπειρία τουλάχιστον 3 μηνών σε ερευνητικά προγράμματα που ασχολούνται με την παραγωγή και αξιολόγηση του φυτευτικού υλικού.

∆) Τυχόν επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

Οι εργασίες που θα του ανατεθούν είναι οι εξής:

1) Πραγματοποίηση μετρήσεων μορφολογικών παραμέτρων σε φυτάρια, με την επίδραση τεσσάρων διαφορετικών φώτων LED και συμβατικού φωτισμού.

2) Μεταφύτευση όλων των φυταρίων του πειράματος σε φυτοθήκες.

Το ύψος δαπάνης της σύμβασης είναι μέχρι 3.500 ευρώ.

Η αξιολόγηση των προσφορών των ενδιαφερομένων θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών.

Περισσότερες πληροφορίες στη ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Σχετικό αρχείο:

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: