Αναδάσωση Εθελοντικού χαρακτήρα από την Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας

anadasosi

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ανάπτυξης φιλοδασικού πνεύματος, αλλά και της ανάγκης αποκατάστασης διαταραχθέντων δασικών οικοσυστημάτων, οργανώνει πρόγραμμα αναδασώσεων εθελοντικού χαρακτήρα με την συμμετοχή ομάδων πολιτών (συλλόγων), σχολείων κ.λ.π., στις 2/11/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ, στην περιοχή του Φιλύρου, στη Δασική θέση «Αγνάντι».

Στην παρούσα εκδήλωση θα παρίστανται υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Αναδασώσεων Κ.Μ., και θα δίνονται οδηγίες για τη σωστή διαδικασία φύτευσης.

Τέλος και δεδοµένου ότι σε κάθε εκδήλωση δεν µπορούν να εξυπηρετούνται πάνω από 100 άτοµα, παρακαλούνται οι φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στην εν λόγω εκδήλωση, να επικοινωνούν µαζί µας πέντε (5) ηµέρες πριν την εκδήλωση, προκειµένου να γίνεται η ορθή κατανοµή.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για την δήλωση ενδιαφέροντος και καθορισµό λεπτοµερειών (θέση συνάντησης) είναι 2310-546.447 και υπεύθυνος του προγράµµατος ορίζεται ο ∆ασολόγος της υπηρεσίας µας Παπαδόπουλος Σταύρος και σε περίπτωση απουσίας του θα τον αναπληρεί ο ∆ασολόγος Γιαννάκος Στέφανος.

∆/νση Αναδασώσεων Κεντρ. ΜακεδονίαςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: