Απαγόρευση κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσεων

skylos, xioni

Με τις υπ’ αριθμ. 70996/2581/21-10-2014 και  2062/211468/22-10-2014 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσιεύτηκαν σήμερα (4/11) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄2932), απαγορεύεται το κυνήγι σε περίοδο χιονοπτώσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Καρδίτσας αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά:

  • Δ/νση Δασών Ιωαννίνων

Απόφαση: αριθμ. 70996/2581/21-10-2014
Απαγόρευση Κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσεων, για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Απαγορεύουμει το κυνήγι παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητάς μας (που περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2014 − 2015, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:

  1. Χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
  2. Πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσης της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2014−2015.


  • Δ/νση Δασών Καρδίτσας

Απόφαση: αριθμ. 2062/211468/22-10-2014
Απαγόρευση Θήρας, σε περίπτωση χιονοπτώσεων στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας

Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2014 − 2015 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:

  1. Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές ( καρτέρι).
  2. Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.
  3. Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.


ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: