Απαγόρευση αλιείας πέστροφας

pestrofa

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Δράμας, γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ Α’ 49) απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια της επικράτειας, η αλιεία πέστροφας από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι 15η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Η απαγόρευση αλιείας στα ιχθυοτρόφα ύδατα του Νομού Δράμας είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής της πέστροφας.

Η τήρηση του παραπάνω Π.Δ. διενεργείται από τις Αστυνομικές και Δασικές Αρχές του Νομού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, οι ανωτέρω αρχές παρακαλούνται για τις ενέργειες τους για την τήρηση της παραπάνω διάταξης όσον αφορά την αστυνόμευση των ιχθυοτρόφων υδάτων για την αποτροπή του κίνδυνου καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων ούτως ώστε να προστατευτούν οι πληθυσμοί της άγριας πέστροφας.

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 1740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2040/1992).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε.Δράμας στο τηλέφωνο 25213-51236 / 51201.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υδατικοί πόροι

Tags: , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. ΕΛΛΑΔΑ:...

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: