Τροποποίηση της απόφασης κατανομής προσωπικού (Δασολόγοι, Δασοπόνοι, κ.α.) έτους 2014 στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

ergas

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄3101) η αρίθμ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/479/26839/6-11-2014 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18−10−2014 απόφασης «Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Β΄ 2896).

Με την τροποποίηση δεν επέρχεται καμία αλλαγή στον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα και στην κατανομή τους ανά αποκεντρωμένη διοίκηση. Η μόνη αλλαγή που εντοπίστηκε αφορά τον αριθμό του ΦΕΚ διορισμού μιας θέσης του κλάδου ΤΕ Δασοπονίας στην Α.Δ. Πελοπ., Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Επίσης, ενώ στην αρχική απόφαση για το Φορέα Απασχόλησης (πρώτη στήλη), δηλαδή τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υπήρχε η συντομογραφία Α.Δ.,  στην νέα απόφαση η συντομογραφία άλλαξε σε Α.Α. Μήπως γνωρίζει κανείς, τι σημαίνει το Α.Α. ή θα χρειαστεί να υπάρξει και άλλη ορθογραφική διόρθωση, νέο ΦΕΚ και επιπλέον καθυστέρηση στις προσλήψεις;

Σχετικά αρχεία:

 

 

 

 

 

 

 

 

.ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: