Τηλεπισκόπηση – καταγραφή διαχρονικών συμβάντων πυρκαγιάς

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πέραν των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, προσφέρει μία σειρά υπηρεσιών. Αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών είναι η επιστημονική κοινότητα, Υπηρεσίες και Οργανισμοί του Δημοσίου, Ιδιωτικοί Φορείς και το ευρύ κοινό.

Η ομάδα Τηλεπισκόπησης του ΙΑΑΔΕΤ έχει αναπτύξει υπηρεσίες παρατήρησης της Γης οι οποίες διατίθενται σε επιχειρησιακή βάση, για τη διαχείριση καταστροφών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες τηρούν πλήρως τις προδιαγραφές του προτύπου GMES (Παγκόσμια Παρακολούθηση για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια). Βασιζόμενη σε επίγειο σταθμό λήψης MSG/SEVIRI, αξιόπιστη πληροφορία σχετιζόμενη με τον εντοπισμό, την παρατήρηση και τη χαρτογράφηση συμβάντων πυρκαγιάς, στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο (κάθε 5 λεπτά) στις Δημόσιες Αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση και την καταστολή πυρκαγιών, καθώς και στους πολίτες των οποίων οι περιουσίες απειλούνται από καταστροφικά συμβάντα πυρκαγιάς ( http://ocean.space.noa.gr/fires ).

Επιπρόσθετα το ΙΑΑΔΕΤ παρέχει επιχειρησιακά, από το 2006 υπηρεσίες χαρτογράφησης των καμένων εκτάσεων, και αποτίμησης των σχετικών καταστροφών σε εποχική βάση, για το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, σε υψηλή έως πολύ υψηλή χωρική ανάλυση (1-10m χωρική ανάλυση). Η πληροφορία αυτή σε συνδυασμό με την πληροφορία καταγραφής των διαχρονικών συμβάντων πυρκαγιάς, η οποία αναφέρεται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας από το 1984, από την εποχή δηλαδή κατά την οποία η πρώτη δορυφορική εικόνα ελήφθη επάνω από την Ελλάδα, είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: http://ocean.space.noa.gr/bsm


Οι υποδομές επίγειας και τηλεπισκοπικής παρατήρησης των φυσικών καταστροφών του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, επεκτάθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος BEYOND ( Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη δορυφορική παρακολούθηση Φυσικών Καταστροφών ), με την εγκατάσταση ενός σταθμού λήψης δορυφορικών δεδομένων στα εύρη συχνοτήτων X-/L- μπάντας, που επιτρέπει την απευθείας λήψη και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων διαφορετικών αποστολών. Οι εν λόγω υποδομές υποστηρίζουν την ανάπτυξη ευρέως φάσματος υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα όπως: εκτιμήσεις δεικτών σωματιδιακής ρύπανσης στην ατμόσφαιρα, έγκαιρες ειδοποιήσεις για τα επίπεδα της σαχαριανής σκόνης και της ηφαιστειακής τέφρας, προβλέψεις της διασποράς του καπνού, υπηρεσίες ανίχνευσης, παρακολούθησης και καταγραφής των δασικών πυρκαγιών, παρακολούθηση της σεισμικής, ηφαιστειακής και κατολισθητικής δραστηριότητας στον φλοιό της γης, καθώς και υπηρεσίες εκτίμησης του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας.

H Ομάδα του ΕΑΑ διακρίθηκε με την απονομή του πρώτου βραβείου καλύτερης λειτουργούσας υπηρεσίας διαστημικής τεχνολογίας για το 2014  γνωστή ως Best Service Challenge 2014.

Το πρόγραμμα BEYOND «Building Capacity for a Centre of Excellence for EO-based monitoring of Natural Disasters», συνολικού προϋπολογισμού 2.305.000 ευρώ αποσκοπεί στην επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών διαχείρισης φυσικών καταστροφών μέσω της δημιουργίας στην Ελλάδα ενός Κέντρου Αριστείας το οποίο βασίζεται στη χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης.


ΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις, Περιβάλλον

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: