Συστάσεις Γ.Ελεγκτή για ελέγχους στους κυνηγετικούς συλλόγους

kunigos skulos

ΚΥΠΡΟΣ: Μείωση των εσόδων του κατέγραψε το 2013 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, το Ταμείο Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας. Η μείωση των εισπράξεων, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη, οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από την έκδοση αδειών κυνηγίου και κατοχής πυροβόλων όπλων.

Όσον αφορά το προσωπικό, αναφέρεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το Ταμείο εργοδοτούσε 92 άτομα (81 μόνιμους υπαλλήλους και 11 ωρομίσθιους), όπως και τον προηγούμενο χρόνο. Οι αποδοχές του προσωπικού και οι εργοδοτικές εισφορές ανήλθαν στο ποσό των €3.893.302 σε σύγκριση με €4.051.045 το 2012.

Ο Γενικός Ελεγκτής επισημαίνει ακόμα τη μη κατάθεση στα έσοδα του Ταμείου Χρηματικών Ποινών που εισπράττονται από τα δικαστήρια. «Διαπιστώθηκε και πάλι ότι το Ταμείο δεν προβαίνει σε οποιονδήποτε έλεγχο ή/και συμφιλίωση των επιδικασθέντων από τα δικαστήρια προστίμων με τις εισπράξεις των προστίμων που εμβάζονται στο Ταμείο από τα δικαστήρια, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσον όλα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια έχουν εισπραχθεί», επισημαίνει ο κ. Μιχαηλίδης στην έκθεσή του.

Παράλληλα, επισημαίνεται η μη ενημέρωση του μηχανογραφημένου μητρώου δικαστηρίου. «Για παρακολούθηση των υποθέσεων παραβάσεων των προνοιών του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου τηρείται μηχανογραφημένο μητρώο καταχώρησης των υποθέσεων», αναφέρει. «Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε λόγω της μη έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του Ταμείου με τις σχετικές πληροφορίες, το μητρώο παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και ορισμένα στοιχεία που φαίνεται να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Ο Γενικός Ελεγκτής συστήνει ότι θα πρέπει να τηρείται ένα ολοκληρωμένο μητρώο παρακολούθησης των υποθέσεων των δικαστηρίων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί και εισπραχθεί τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν και τα χρήματα δεν κατατέθηκαν στο Ταμείο.

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρεται στην έκθεσή του και στη εκτροφή περδικιών. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στο θέμα της φροντίδας συγκεκριμένων πυρήνων εκτροφής περδικιών που έχει ανατεθεί στους κυνηγετικούς συλλόγους, στους οποίους παραχωρούνται από το Ταμείο ζωοτροφές, χωρίς να υπάρχει έγκριση και γραπτές οδηγίες για την ανάθεση της φροντίδας και την παραχώρηση ζωοτροφών, ούτε καθορίζονται γραπτώς οι ευθύνες και τα καθήκοντά τους. «Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε ότι δεν τηρούνται στοιχεία στα οποία να φαίνεται η ποσότητα ζωοτροφών που παραχωρήθηκε προς τους κυνηγετικούς συλλόγους καθώς και πότε και πώς χρησιμοποιήθηκε», αναφέρει ο κ. Μιχαηλίδης και σημειώνει ότι θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες παρακολούθησης των εκδόσεων ζωοτροφών, τόσο προς τα επαρχιακά γραφεία, όσο και προς τους κυνηγετικούς συλλόγους.

Γράφει: Φρίξος Δαλίτης

http://www.philenews.comΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: