Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων και για σκύλους ιχνηλάτες πλέον

lagoskula

Με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε, σήμερα (9/12), στη Βουλή αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 255 του ΝΔ 86/1969 με την οποία ρυθμίζεται η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών σκύλων.

Συγκεκριμένα, με τη συμπληρωματική διάταξη επιτρέπεται πλέον η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων σκύλων ιχνηλατών και όχι μόνο δεικτών. Η συμμετοχή των ιχνηλατών στους αγώνες δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του σ/ν, λαμβανομένου υπόψη του ότι οι αγώνες διεξάγονται κατόπιν αδείας, η διάρκειά τους είναι μικρή, έως 2 ημέρες, και ως εκ τούτου δεν δύνανται να προκαλέσουν ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. Επιπλέον, η ως άνω προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 255 του ΝΔ 86/69 (Δασικός Κώδικας) όπως ισχύει σήμερα, επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών. Με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση το εδάφιο αυτό αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Βέβαια, για να έχει ισχύ νόμου η παραπάνω διάταξη θα πρέπει να ψηφιστεί από την ολομέλεια της Βουλής και να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

dasarxeio.comΚατηγορίεςΘήρα, Νομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: