Καθορισμός ύψους παραβόλου για αντιρρήσεις σε Πράξεις Χαρακτηρισμού

fek

Μετά την τροποποίηση με τον Ν.4280/2014, του Άρθρου 14 (Προσωρινή επίλυση αμφισβητήσεων) του Ν. 998/79, η υποβολή  αντιρρήσεων κατά Πράξεως Χαρακτηρισμού από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον γίνεται κατόπιν καταβολής παραβόλου. Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό, Ειδικός Φορέας Δασών και διατίθεται κατά προτεραιότητα για την αποζημίωση των μελών της ανωτέρω Επιτροπής, διατιθεμένου του τυχόν υπολοίπου για τους σκοπούς του Πράσινου Ταμείου.

Στο  ΦΕΚ Β΄ 3473/23-12-2014 καθορίζεται το ύψος του παραβόλου ως εξής:

Καθορίζουμε το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, ως εξής:

α) σε ογδόντα (80) ευρώ όταν η έκταση που αφορούν οι αντιρρήσεις είναι εμβαδού μέχρι 5 στρεμμάτων,

β) σε εκατό πενήντα (150) ευρώ όταν το εμβαδόν της εν λόγω έκτασης κυμαίνεται από 5 έως 20 στρέμματα,

γ) σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ όταν το εμβαδόντης εν λόγω έκτασης είναι άνω των 20 στρεμμάτων.

Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο − Ειδικό Φορέα Δασών είτε στις Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου Ταμείου − Ειδικού Φορέα Δασών είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8 (ΙΒΑΝ GR2101000240000000000266718).

Σχετικό αρχείο: ΦΕΚ Β΄ 3473/23-12-2014ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: