Ένταξη υπαλλήλων στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων).

logo dasarxeio

Με την αριθμ. 49559/15.12.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 6 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α′) και 61 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α′), ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, εκατόν ενενήντα επτά (197) υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, εντάσσονται από τον κλάδο ΥΕ Δασοφυλάκων, στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων).

Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των υπαλλήλων στη σχετική απόφαση.

Σχετικό αρχείο:

  • ΚΥΑ 49559/15.12.2014 (ΦΕΚ Γ′ 1789/30-12-2014) Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων)

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: